SliderSliderSlider

 

همایش های صنایع غذایی و کشاورزی

لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی | تقویم همایش های صنایع غذایی و کشاورزی | تاریخ همایش های صنایع غذایی و کشاورزی
همایش صنایع غذایی و کشاورزی ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، اخبار شروع و پایان همایش های صنایع غذایی و کشاورزی
اطلاع از همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، سایت رسمی همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، اطلاعات همایش های صنایع غذایی و کشاورزی 98 و 99
لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی در سال 1398 و 1399 و 1400، همایش های بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی 2019 و 2020 و 2021

همایش مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33480
3 روز تا برگزاری
30 آبان 98      21 November 2019
تهران

همایش پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست؛همدان - بهمن 98

کد رویداد: 33607
91 روز تا برگزاری
28 بهمن 98      17 February 2020
همدان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.