SliderSliderSlider

 

همایش های صنایع غذایی و کشاورزی

لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی | تقویم همایش های صنایع غذایی و کشاورزی | تاریخ همایش های صنایع غذایی و کشاورزی
همایش صنایع غذایی و کشاورزی ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، اخبار شروع و پایان همایش های صنایع غذایی و کشاورزی
اطلاع از همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، سایت رسمی همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، اطلاعات همایش های صنایع غذایی و کشاورزی 94 و 95
لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی 2017 و 2018 و 2019

همایش ملی عناب ؛بیرجند - اردیبهشت 98

کد رویداد: 29268
38 روز تا برگزاری
08 ارديبهشت 98      28 April 2019
بیرجند

همایش گیاهان دارویی و گونه های موثر بر کبد چرب ؛تهران - خرداد 98

کد رویداد: 29258
84 روز تا برگزاری
23 خرداد 98      13 June 2019
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.