SliderSliderSlider

 

همایش های صنایع غذایی و کشاورزی

لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی | تقویم همایش های صنایع غذایی و کشاورزی | تاریخ همایش های صنایع غذایی و کشاورزی
همایش صنایع غذایی و کشاورزی ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، اخبار شروع و پایان همایش های صنایع غذایی و کشاورزی
اطلاع از همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، سایت رسمی همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، اطلاعات همایش های صنایع غذایی و کشاورزی 98 و 99
لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی در سال 1398 و 1399 و 1400، همایش های بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی 2019 و 2020 و 2021

همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ؛تهران - تیر 98

کد رویداد: 31058
57 روز تا برگزاری
25 تیر 98      16 July 2019
تهران

همایش گیاهان دارویی و گونه های موثر بر کبد چرب ؛تهران - خرداد 98

کد رویداد: 29258
24 روز تا برگزاری
23 خرداد 98      13 June 2019
تهران

همایش تربیت بدنی،تغذیه و طب ورزشی ؛مشهد - شهریور 98

کد رویداد: 31407
122 روز تا برگزاری
28 شهریور 98      19 September 2019
مشهد

همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار؛جیرفت - خرداد 98

کد رویداد: 31405
31 روز تا برگزاری
30 خرداد 98      20 June 2019
استان کرمان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.