SliderSliderSlider

 

همایش های صنایع غذایی و کشاورزی

لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی | تقویم همایش های صنایع غذایی و کشاورزی | تاریخ همایش های صنایع غذایی و کشاورزی
همایش صنایع غذایی و کشاورزی ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، اخبار شروع و پایان همایش های صنایع غذایی و کشاورزی
اطلاع از همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، سایت رسمی همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، اطلاعات همایش های صنایع غذایی و کشاورزی 98 و 99
لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی در سال 1398 و 1399 و 1400، همایش های بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی 2019 و 2020 و 2021

همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ؛تهران - اسفند 98

کد رویداد: 34556
43 روز تا برگزاری
15 اسفند 98      05 March 2020
تهران

همایش پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست؛همدان - بهمن 98

کد رویداد: 33607
26 روز تا برگزاری
28 بهمن 98      17 February 2020
همدان

همایش ملی علوم و صنایع غذایی البرز ؛ کرج- بهمن 98

کد رویداد: 34478
21 روز تا برگزاری
23 بهمن 98      12 February 2020
کرج

همایش پژوهشی توسعه و ترویج در کشا ورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران ؛جیرفت - اسفند 98

کد رویداد: 34316
36 روز تا برگزاری
08 اسفند 98      27 February 2020
استان کرمان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.