SliderSliderSlider

همایش های صنایع غذایی و کشاورزی

لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی | تقویم همایش های صنایع غذایی و کشاورزی | تاریخ همایش های صنایع غذایی و کشاورزی
همایش صنایع غذایی و کشاورزی ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، اخبار شروع و پایان همایش های صنایع غذایی و کشاورزی
اطلاع از همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، سایت رسمی همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، اطلاعات همایش های صنایع غذایی و کشاورزی 94 و 95
لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی در سال 95 و 96، همایش های بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی 2016 و 2017

چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی

کد رویداد: 16541
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: بابل

دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

کد رویداد: 18528
وضعیت: 21 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96      13 June 2017
مکان: کرمان

نهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

کد رویداد: 18544
وضعیت: 22 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 24 خرداد 96      14 June 2017
مکان: کرمان

هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

کد رویداد: 16958
وضعیت: 25 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96      17 June 2017
مکان: تهران

همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران

کد رویداد: 18537
وضعیت: 49 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 تیر 96      11 July 2017
مکان: ارومیه

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

کد رویداد: 17316
وضعیت: 54 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 تیر 96      16 July 2017
مکان: همدان

همایش جامع کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

کد رویداد: 16961
وضعیت: 90 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 30 مرداد 96      21 August 2017
مکان: تهران

هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران

کد رویداد: 15530
وضعیت: 96 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 شهریور 96      27 August 2017
مکان: گرگان

اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران

کد رویداد: 17768
وضعیت: 102 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 شهریور 96      02 September 2017
مکان: زنجان

اولین همایش ملی فیزیولوژی و زیست فناوری گیاهی

کد رویداد: 18373
وضعیت: 106 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 شهریور 96      06 September 2017
مکان: استان خراسان رضوی

دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی

کد رویداد: 18527
وضعیت: 106 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 شهریور 96      06 September 2017
مکان: مشهد

دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی

کد رویداد: 18545
وضعیت: 140 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 مهر 96      10 October 2017
مکان: استان همدان

دومین همایش ملی شفای پایدار

کد رویداد: 18081
وضعیت: 141 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 مهر 96      11 October 2017
مکان: بابل

اولین همایش زمین 47 ساله

کد رویداد: 15557
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 14 اسفند 95      04 March 2017
مکان: اردبیل

اولین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

کد رویداد: 15564
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 20 اسفند 95      10 March 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی

کد رویداد: 17747
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 01 خرداد 96      22 May 2017
مکان: شیراز

دومین همایش ملی نقش رئولوژی در فناوری‎های مرتبط

کد رویداد: 17161
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 02 خرداد 96      23 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم

کد رویداد: 14357
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان

کد رویداد: 14607
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 خرداد 96      25 May 2017
مکان: استان همدان

دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامی

کد رویداد: 13879
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 خرداد 96      30 May 2017
مکان: کیش

اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران

کد رویداد: 14356
وضعیت: 42 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 تیر 96      04 July 2017
مکان: تبریز

چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر

کد رویداد: 13263
وضعیت: 106 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 شهریور 96      06 September 2017
مکان: کرمان

چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر با محوریت اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی

کد رویداد: 15023
وضعیت: 106 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 شهریور 96      06 September 2017
مکان: کرمان

اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز ایران

کد رویداد: 14938
وضعیت: 113 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 شهریور 96      13 September 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی پسته ایران

کد رویداد: 14722
وضعیت: 115 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 24 شهریور 96      15 September 2017
مکان: رفسنجان

اولین همایش ملی ابریشم ایران

کد رویداد: 14380
وضعیت: 149 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 مهر 96      19 October 2017
مکان: رشت

سومين همايش ملي فناوري نانو در كشاورزي و محيط زيست

کد رویداد: 64
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 09 ارديبهشت 94      29 April 2015
مکان: اراک

سومین همایش گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

کد رویداد: 1386
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 21 خرداد 94      11 June 2015
مکان: همدان

دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

کد رویداد: 1382
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 94      17 June 2015
مکان: تهران

دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع

کد رویداد: 1383
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 94      17 June 2015
مکان: تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.