SliderSliderSlider
 adv darkoob2  

همایش های صنایع غذایی و کشاورزی

لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی | تقویم همایش های صنایع غذایی و کشاورزی | تاریخ همایش های صنایع غذایی و کشاورزی
همایش صنایع غذایی و کشاورزی ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، اخبار شروع و پایان همایش های صنایع غذایی و کشاورزی
اطلاع از همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، سایت رسمی همایش های صنایع غذایی و کشاورزی ، اطلاعات همایش های صنایع غذایی و کشاورزی 94 و 95
لیست همایش های صنایع غذایی و کشاورزی در سال 95 و 96، همایش های بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی 2016 و 2017

همایش منطقه ای حاشیه کویر مرکزی ایران

کد رویداد: 11820
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 بهمن 95      23 January 2017
مکان: قم

همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

کد رویداد: 12728
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 بهمن 95      03 February 2017
مکان: تهران

هفدهمین همایش ملی برنج کشور

کد رویداد: 13999
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 17 بهمن 95      05 February 2017
مکان: ساری

همایش زیست فناوری دامی

کد رویداد: 9500
وضعیت: 19 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 بهمن 95      07 February 2017
مکان: تهران

همایش ملی کاربرد داروهای طبیعی و گیاهی در دام پزشکی و دومین همایش منطقه ای دام پزشکی سنتی

کد رویداد: 12418
وضعیت: 27 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 بهمن 95      15 February 2017
مکان: شهرکرد

سومین همایش ملی گاومیش ایران

کد رویداد: 12711
وضعیت: 27 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 بهمن 95      15 February 2017
مکان: اهواز

اولين همايش ملي اکولوژي، تنوع و حفاظت گیاهی

کد رویداد: 13547
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 بهمن 95      16 February 2017
مکان: تهران

چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی خراسان جنوبی

کد رویداد: 13838
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 بهمن 95      16 February 2017
مکان: استان خراسان جنوبی

نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام

کد رویداد: 9886
وضعیت: 34 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: اصفهان

چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران

کد رویداد: 12611
وضعیت: 34 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: بندرعباس

سومین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی

کد رویداد: 13831
وضعیت: 34 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: استان گلستان

دومین همایش ملی پایش و پیش‎آگاهی در گیاه‎پزشکی

کد رویداد: 13832
وضعیت: 35 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: استان گلستان

نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار

کد رویداد: 12363
وضعیت: 37 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 اسفند 95      25 February 2017
مکان: ایرانشهر

اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت

کد رویداد: 13195
وضعیت: 38 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 اسفند 95      26 February 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم

کد رویداد: 11865
وضعیت: 39 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 اسفند 95      27 February 2017
مکان: اصفهان

اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی

کد رویداد: 13312
وضعیت: 40 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 95      28 February 2017
مکان: استان کرمان

اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران

کد رویداد: 14201
وضعیت: 43 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 اسفند 95      03 March 2017
مکان: استان مازندران

سیزدهمین همایش بین المللی زهکشی

کد رویداد: 13222
وضعیت: 44 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 اسفند 95      04 March 2017
مکان: اهواز

اولین همایش بین المللی علوم دامی، کشاورزی و محیط زیست پایدار ایران

کد رویداد: 14342
وضعیت: 45 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 95      05 March 2017
مکان: مشهد

همایش ملی گیاهان دارویی

کد رویداد: 12192
وضعیت: 48 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: شاهرود

سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار

کد رویداد: 13660
وضعیت: 48 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: سنندج

هفتمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار

کد رویداد: 14465
وضعیت: 48 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: همدان

اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

کد رویداد: 14468
وضعیت: 48 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: همدان

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

کد رویداد: 14504
وضعیت: 90 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 30 فروردين 96      19 April 2017
مکان: استان خراسان رضوی

چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی

کد رویداد: 13562
وضعیت: 96 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 ارديبهشت 96      25 April 2017
مکان: کرج

اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 10190
وضعیت: 98 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: استان اصفهان

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی

کد رویداد: 14344
وضعیت: 111 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: استان یزد

اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم

کد رویداد: 14357
وضعیت: 125 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: تهران

دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامی

کد رویداد: 13879
وضعیت: 131 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 خرداد 96      30 May 2017
مکان: کیش

اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران

کد رویداد: 14356
وضعیت: 166 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 تیر 96      04 July 2017
مکان: تبریز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.