SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های تاریخی، ملی و مذهبی

روز عفاف و حجاب؛ایران - تیر 99

کد رویداد: 35362
9 روز تا برگزاری
21 تیر 99      11 July 2020
ایران

ولادت امام رضا علیه السلام [ ١١ ذوالقعده ] - تیر 99

کد رویداد: 35259
1 روز تا برگزاری
13 تیر 99      03 July 2020
ایران

زادروز داراب (کوروش) و شهریور روز،جشن شهریورگان - شهریور 99

کد رویداد: 35338
54 روز تا برگزاری
04 شهریور 99      25 August 2020
ایران

کنفرانس مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام؛کرج -شهریور 99

کد رویداد: 35139
81 روز تا برگزاری
31 شهریور 99      21 September 2020
کرج

کنفرانس فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام؛کرج -شهریور 99

کد رویداد: 35140
81 روز تا برگزاری
31 شهریور 99      21 September 2020
کرج

تیر روز و جشن تیرگان ؛ایران - تیر 99

کد رویداد: 35258
1 روز تا برگزاری
13 تیر 99      03 July 2020
ایران

روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان؛ایران - تیر 99

کد رویداد: 35363
11 روز تا برگزاری
23 تیر 99      13 July 2020
ایران

سالروز تأسیس نهاد شوراي نگهبان ؛ایران - تیر 99

کد رویداد: 35364
14 روز تا برگزاری
26 تیر 99      16 July 2020
ایران

سالروز اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران - تیر 99

کد رویداد: 35263
15 روز تا برگزاری
27 تیر 99      17 July 2020
ایران

کنفرانس علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق؛کرج - تیر 99

کد رویداد: 34970
19 روز تا برگزاری
31 تیر 99      21 July 2020
کرج

شهادت امام محمد تقی علیه السلام [ ٢٩ ذوالقعده ] - تیر 99

کد رویداد: 35264
19 روز تا برگزاری
31 تیر 99      21 July 2020
ایران

مرداد روز،جشن مردادگان - مرداد 99

کد رویداد: 35305
26 روز تا برگزاری
07 مرداد 99      28 July 2020
ایران

شهادت امام محمد باقر علیه السلام [ ٧ ذوالحجه ] - مرداد 99

کد رویداد: 35306
26 روز تا برگزاری
07 مرداد 99      28 July 2020
ایران

روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی - مرداد 99

کد رویداد: 35307
27 روز تا برگزاری
08 مرداد 99      29 July 2020
ایران

روز عرفه [ ٩ ذوالحجه ] - مرداد 99

کد رویداد: 35308
28 روز تا برگزاری
09 مرداد 99      30 July 2020
ایران

جشن چله تابستان ؛مرداد 99

کد رویداد: 35309
29 روز تا برگزاری
10 مرداد 99      31 July 2020
ایران

عید سعید قربان [ ١٠ ذوالحجه ] - مرداد 99

کد رویداد: 35310
29 روز تا برگزاری
10 مرداد 99      31 July 2020
ایران

صدور فرمان مشروطیت ؛مرداد 99

کد رویداد: 35312
33 روز تا برگزاری
14 مرداد 99      04 August 2020
ایران

ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام [ ١٥ ذوالحجه ] - مرداد 99

کد رویداد: 35313
34 روز تا برگزاری
15 مرداد 99      05 August 2020
ایران

عید سعید غدیر خم [ ١٨ ذوالحجه ] - مرداد 99

کد رویداد: 35315
37 روز تا برگزاری
18 مرداد 99      08 August 2020
ایران

روز جهاني مردم بومي (‌9 آگوست) - مرداد 99

کد رویداد: 35438
38 روز تا برگزاری
19 مرداد 99      09 August 2020
جهان

ولادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٠ ذوالحجه ] - مرداد 99

کد رویداد: 35316
39 روز تا برگزاری
20 مرداد 99      10 August 2020
ایران

سالروز ورود آزادگانِ سرافراز به وطن ؛مرداد 99

کد رویداد: 35318
45 روز تا برگزاری
26 مرداد 99      16 August 2020
ایران

سالروز وقایع 28 مرداد و برکناری دکتر محمد مصدق ؛مرداد 99

کد رویداد: 35319
47 روز تا برگزاری
28 مرداد 99      18 August 2020
ایران

سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان ؛مرداد 99

کد رویداد: 35320
47 روز تا برگزاری
28 مرداد 99      18 August 2020
ایران

روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک - شهریور 99

کد رویداد: 35336
51 روز تا برگزاری
01 شهریور 99      22 August 2020
ایران

مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب؛مشهد - شهریور 99

کد رویداد: 35183
51 روز تا برگزاری
شهریور 99      August 2020
مشهد

آغاز هفته دولت - شهریور 99

کد رویداد: 35337
52 روز تا برگزاری
02 شهریور 99      23 August 2020
ایران

روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز - شهریور 99

کد رویداد: 35340
55 روز تا برگزاری
05 شهریور 99      26 August 2020
ایران

انفجار در دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی ایران، روز مبارزه با تروریسم - شهریور 99

کد رویداد: 35341
58 روز تا برگزاری
08 شهریور 99      29 August 2020
ایران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.