SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی

لیست نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی | تقویم نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی | تاریخ نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی
نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی
اطلاع از نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی ، سایت رسمی نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی ، اطلاعات نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی 98 و 99
لیست نمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی 2019 و 2020 و 2021

جشنواره فروش بهاره ؛سلیمانیه - فروردین 99

کد رویداد: 34919
6 روز تا برگزاری
22 فروردين 99      10 April 2020
عراق

نمایشگاه صنایع غذایی Sial ؛ کانادا 2020 - فروردین 99

کد رویداد: 34695
11 روز تا برگزاری
27 فروردين 99      15 April 2020
کانادا

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی Sial ؛تورنتو 2020 - فروردین 99

کد رویداد: 35089
11 روز تا برگزاری
27 فروردين 99      15 April 2020
کانادا

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.