SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های روابط عمومی، رسانه و تبلیغات

نمایشگاه اصفهان در آینه مطبوعات؛اصفهان - آذر تا اسفند 97

کد رویداد: 29267
در حال برگزاری (60 روز تا پایان)
03 آذر 97      24 November 2018
اصفهان

نمایشگاه چاپ و بسته بندی ؛ گرگان - بهمن 97

کد رویداد: 30069
2 روز تا برگزاری
01 بهمن 97      21 January 2019
گرگان

نمایشگاه تخصصی رسانه ، تبلیغات ،چاپ ، بسته بندی وماشین آلات مربوطه ؛شیراز - بهمن 97

کد رویداد: 29017
3 روز تا برگزاری
02 بهمن 97      22 January 2019
شیراز

نمایشگاه بین المللی چاپ و تبلیغات دیجیتال D.PES ؛ گوانگجو - 2019

کد رویداد: 29618
32 روز تا برگزاری
01 اسفند 97      20 February 2019
چین

نمایشگاه بسته بندی و مواد غذایی ؛استانبول -آبان 98

کد رویداد: 29964
277 روز تا برگزاری
01 آبان 98      23 October 2019
استانبول

نمایشگاه سنگ ؛بورسا - آبان 98

کد رویداد: 29965
277 روز تا برگزاری
01 آبان 98      23 October 2019
ترکیه

نمایشگاه پلاستیک ؛استانبول -آذر 98

کد رویداد: 29967
319 روز تا برگزاری
13 آذر 98      04 December 2019
استانبول

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.