SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های روابط عمومی، رسانه و تبلیغات

نمایشگاه رسانه های دیجیتال؛خوزستان - بهمن 98

کد رویداد: 32343
21 روز تا برگزاری
23 بهمن 98      12 February 2020
اهواز

نمایشگاه اینترنت، مخابرات و ارتباطات ؛شیراز -بهمن و اسفند 98

کد رویداد: 32018
28 روز تا برگزاری
30 بهمن 98      19 February 2020
شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.