SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های روابط عمومی، رسانه و تبلیغات

روز خبرنگار - مرداد 99

کد رویداد: 35314
30 روز تا برگزاری
17 مرداد 99      07 August 2020
ایران

روز کارمند - شهریور 99

کد رویداد: 35339
48 روز تا برگزاری
04 شهریور 99      25 August 2020
ایران

روز صنعت چاپ - شهریور 99

کد رویداد: 35344
55 روز تا برگزاری
11 شهریور 99      01 September 2020
ایران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.