SliderSliderSlider

 

لیست کنفرانس ها | تقویم کنفرانس ها | تاریخ کنفرانس ها

لیست کنفرانس های ایران | تقویم کنفرانس ها | تاریخ برگزاری کنفرانس ها

همایش شهرسازی، عمران و معماری ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس ها ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های ایران

اطلاع از کنفرانس های تهران، شیراز، تبریز، مشهد، یزد، کیش و ... ، سایت رسمی کنفرانس های ایران ، اطلاعات کنفرانس های 96 و 97

لیست کنفرانس های داخلی، خارجی و بین المللی، کنفرانس های ایران در سال 96 و 97، کنفرانس های بین المللی 2017 و 2018

کنفرانس مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان؛ کرمان - مهر 98

کد رویداد: 33418
1 روز تا برگزاری
24 مهر 98      16 October 2019
کرمان

نمایشگاه و کنفرانس مواد غذایی و هتلداری ؛ عمان 2019 - مهر 98

کد رویداد: 32230
در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
22 مهر 98      14 October 2019
مسقط

کنفرانس علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی ؛شیراز - مهر 98

کد رویداد: 33351
2 روز تا برگزاری
25 مهر 98      17 October 2019
شیراز

کنفرانس ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها؛باکو - مهر 98

کد رویداد: 33305
5 روز تا برگزاری
28 مهر 98      20 October 2019
باکو

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام؛ تبریز - مهر 98

کد رویداد: 32587
6 روز تا برگزاری
29 مهر 98      21 October 2019
تبریز

کنفرانس راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو؛استانبول - مهر 98

کد رویداد: 33306
6 روز تا برگزاری
29 مهر 98      21 October 2019
استانبول

کنفرانس تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی؛استانبول - مهر 98

کد رویداد: 33304
7 روز تا برگزاری
30 مهر 98      22 October 2019
استانبول

کنفرانس نوآوری و تحقیقات کاربردی در مدیریت و حسابداری ؛شیراز - آبان 98

کد رویداد: 33352
9 روز تا برگزاری
02 آبان 98      24 October 2019
شیراز

کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی ؛شیراز - آبان 98

کد رویداد: 33353
9 روز تا برگزاری
02 آبان 98      24 October 2019
شیراز

کنفرانس یافته های نوین پژوهشی در کشاورزی ,منابع طبیعی و محیط زیست؛ شیراز - آبان 98

کد رویداد: 33391
9 روز تا برگزاری
02 آبان 98      24 October 2019
شیراز

کنفرانس مهندسی کشاورزی و علوم غذایی؛شیراز - آبان 98

کد رویداد: 33392
9 روز تا برگزاری
02 آبان 98      24 October 2019
شیراز

کنفرانس پژوهش های نوین در مطالعات زبان؛شیراز - آبان 98

کد رویداد: 33393
9 روز تا برگزاری
02 آبان 98      24 October 2019
شیراز

کنفرانس تحقیقات نوین در علوم و مهندسی شیمی و پلیمر ؛شیراز - آبان 98

کد رویداد: 33397
9 روز تا برگزاری
02 آبان 98      24 October 2019
شیراز

کنفرانس دیدگاه ها و دستاوردهای نوین در مهندسی صنایع، مکانیک و هوافضا؛شیراز - آبان 98

کد رویداد: 33404
9 روز تا برگزاری
02 آبان 98      24 October 2019
شیراز

کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی و علوم اسلامی؛شیراز - آبان 98

کد رویداد: 33414
9 روز تا برگزاری
02 آبان 98      24 October 2019
شیراز

کنفرانس مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری ؛بابل - آبان 98

کد رویداد: 33430
9 روز تا برگزاری
02 آبان 98      24 October 2019
بابل

کنفرانس پژوهش در مديريت ، اقتصاد و توسعه؛تفلیس - آبان 98

کد رویداد: 32073
20 روز تا برگزاری
13 آبان 98      04 November 2019
گرجستان

کنفرانس مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33448
21 روز تا برگزاری
14 آبان 98      05 November 2019
تهران

کنفرانس تدبیر علوم کشاورزی، منابع طبیعی، جغرافیا و انرژی پاک ؛مشهد مقدس - آبان 98

کد رویداد: 33432
22 روز تا برگزاری
15 آبان 98      06 November 2019
مشهد

کنفرانس علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی ؛تفلیس - آبان 98

کد رویداد: 31766
23 روز تا برگزاری
16 آبان 98      07 November 2019
گرجستان

کنفرانس مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ ؛تفلیس - آبان 98

کد رویداد: 32072
24 روز تا برگزاری
17 آبان 98      08 November 2019
گرجستان

اجلاس فناوری رسانه ؛ تهران - آبان 98

کد رویداد: 33350
27 روز تا برگزاری
20 آبان 98      11 November 2019
تهران

کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران؛ایلام - آبان 98

کد رویداد: 32427
29 روز تا برگزاری
22 آبان 98      13 November 2019
ایلام

کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران؛ایلام - آبان 98

کد رویداد: 32428
29 روز تا برگزاری
22 آبان 98      13 November 2019
ایلام

کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران؛ایلام - آبان 98

کد رویداد: 32429
29 روز تا برگزاری
22 آبان 98      13 November 2019
ایلام

کنفرانس شهر هوشمند ؛شیراز - آبان 98

کد رویداد: 33410
29 روز تا برگزاری
22 آبان 98      13 November 2019
شیراز

کنفرانس کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی ؛اهواز - آبان 98

کد رویداد: 33444
29 روز تا برگزاری
22 آبان 98      13 November 2019
اهواز

همایش نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی؛ اهواز- آبان 98

کد رویداد: 33445
29 روز تا برگزاری
22 آبان 98      13 November 2019
اهواز

کنفرانس علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ؛بابل - آبان 98

کد رویداد: 33428
30 روز تا برگزاری
23 آبان 98      14 November 2019
بابل

کنفرانس مدیریت استراتژیک ؛تهران - آبان 98

کد رویداد: 33343
35 روز تا برگزاری
28 آبان 98      19 November 2019
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.