SliderSliderSlider

 

لیست قاره آفریقا | تقویم قاره آفریقا | تاریخ قاره آفریقا

لیست قاره آفریقا | تقویم قاره آفریقا | تاریخ قاره آفریقا
قاره آفریقا ، محل، مکان و زمان برگزاری قاره آفریقا ، اخبار شروع و پایان قاره آفریقا
اطلاع از قاره آفریقا ، سایت رسمی اطلاعات قاره آفریقا
لیست قاره آفریقا در سال 96 و 97 و 98، بین المللی قاره آفریقا 2017 و 2018 و 2019

نمایشگاه برق و انرژی ژوهانسبورگ (POWER-GEN) - آفریقای جنوبی

کد رویداد: 17680
وضعیت: 20 روز تا برگزاری
27 تیر 96      18 July 2017
قاره آفریقا

نمایشگاه چاپ دیجیتال(فسپا) ژوهانسبورگ - آفریقای جنوبی

کد رویداد: 17681
وضعیت: 77 روز تا برگزاری
22 شهریور 96      13 September 2017
قاره آفریقا

نمایشگاه اتومکانیکا ژوهانسبورگ (Automechanika Johannesburg) - آفریقای جنوبی

کد رویداد: 17682
وضعیت: 91 روز تا برگزاری
05 مهر 96      27 September 2017
قاره آفریقا

نمایشگاه نوآوری ها از سرتاسر زنجیره ارزشمند بازار خودرو ژوهانسبورگ(2017Automechanika Johannesburg )

کد رویداد: 18108
وضعیت: 91 روز تا برگزاری
ارائه خدمات تفکیکی ویزا، هتل، بلیط پرواز
ثبت نام در رویداد
05 مهر 96      27 September 2017
قاره آفریقا

نمایشگاه بهداشت و درمان لاگوس (Medic West Africa) - نیجریه

کد رویداد: 17598
وضعیت: 105 روز تا برگزاری
19 مهر 96      11 October 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه A/ تونس - جمهوری دموکراتیک کنگو

کد رویداد: 15754
وضعیت: 61 روز تا برگزاری
06 شهریور 96      28 August 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه A/ گینه - لیبی

کد رویداد: 15755
وضعیت: 61 روز تا برگزاری
06 شهریور 96      28 August 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه B/ نیجریه - کامرون

کد رویداد: 15760
وضعیت: 61 روز تا برگزاری
06 شهریور 96      28 August 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه B/ زامبیا - الجزایر

کد رویداد: 15761
وضعیت: 61 روز تا برگزاری
06 شهریور 96      28 August 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه C/ گابن - ساحل‎عاج

کد رویداد: 15766
وضعیت: 61 روز تا برگزاری
06 شهریور 96      28 August 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه C/ مراکش - مالی

کد رویداد: 15767
وضعیت: 61 روز تا برگزاری
06 شهریور 96      28 August 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه D/ سنگال - بورکینافاسو

کد رویداد: 15772
وضعیت: 61 روز تا برگزاری
06 شهریور 96      28 August 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه D/ کیپ ورد - آفریقای جنوبی

کد رویداد: 15773
وضعیت: 61 روز تا برگزاری
06 شهریور 96      28 August 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه E/ غنا - کنگو

کد رویداد: 15778
وضعیت: 61 روز تا برگزاری
06 شهریور 96      28 August 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه E/ اوگاندا - مصر

کد رویداد: 15779
وضعیت: 61 روز تا برگزاری
06 شهریور 96      28 August 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه E/ کنگو - غنا

کد رویداد: 15780
وضعیت: 61 روز تا برگزاری
06 شهریور 96      28 August 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه A/جمهوری دموکراتیک کنگو - تونس

کد رویداد: 15756
وضعیت: 66 روز تا برگزاری
11 شهریور 96      02 September 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه A/ لیبی - گینه

کد رویداد: 15757
وضعیت: 66 روز تا برگزاری
11 شهریور 96      02 September 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه B/ الجزایر - زامبیا

کد رویداد: 15762
وضعیت: 66 روز تا برگزاری
11 شهریور 96      02 September 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه B/ کامرون - نیجریه

کد رویداد: 15763
وضعیت: 66 روز تا برگزاری
11 شهریور 96      02 September 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه C/ ساحل‎عاج - گابن

کد رویداد: 15768
وضعیت: 66 روز تا برگزاری
11 شهریور 96      02 September 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه C/ مالی - مراکش

کد رویداد: 15769
وضعیت: 66 روز تا برگزاری
11 شهریور 96      02 September 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه D/ بورکینافاسو - سنگال

کد رویداد: 15774
وضعیت: 66 روز تا برگزاری
11 شهریور 96      02 September 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه D/ آفریقای جنوبی - کیپ ورد

کد رویداد: 15775
وضعیت: 66 روز تا برگزاری
11 شهریور 96      02 September 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه E/ مصر - اوگاندا

کد رویداد: 15781
وضعیت: 66 روز تا برگزاری
11 شهریور 96      02 September 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه A/ گینه - تونس

کد رویداد: 15758
وضعیت: 96 روز تا برگزاری
10 مهر 96      02 October 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه A/ لیبی - جمهوری دموکراتیک کنگو

کد رویداد: 15759
وضعیت: 96 روز تا برگزاری
10 مهر 96      02 October 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه B/ نیجریه - زامبیا

کد رویداد: 15764
وضعیت: 96 روز تا برگزاری
10 مهر 96      02 October 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه B/ کامرون - الجزایر

کد رویداد: 15765
وضعیت: 96 روز تا برگزاری
10 مهر 96      02 October 2017
قاره آفریقا

مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه / آفریقا مرحله نهایی گروه C/ مالی - ساحل‎عاج

کد رویداد: 15770
وضعیت: 96 روز تا برگزاری
10 مهر 96      02 October 2017
قاره آفریقا

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.