SliderSliderSlider

 

لیست قاره آفریقا | تقویم قاره آفریقا | تاریخ قاره آفریقا

لیست قاره آفریقا | تقویم قاره آفریقا | تاریخ قاره آفریقا
قاره آفریقا ، محل، مکان و زمان برگزاری قاره آفریقا ، اخبار شروع و پایان قاره آفریقا
اطلاع از قاره آفریقا ، سایت رسمی اطلاعات قاره آفریقا
لیست قاره آفریقا در سال 96 و 97 و 98، بین المللی قاره آفریقا 2017 و 2018 و 2019

نمایشگاه بین المللی پزشکی ؛نایروبی - شهریور 97

کد رویداد: 26350
47 روز تا برگزاری
13 شهریور 97      04 September 2018
قاره آفریقا

نمایشگاه صنایع غذایی، کشاورزی و مهمان داری ؛نایروبی - شهریور 97

کد رویداد: 26351
47 روز تا برگزاری
13 شهریور 97      04 September 2018
قاره آفریقا

نمایشگاه صنعت ساختمان ؛نایروبی - آبان 97

کد رویداد: 26353
111 روز تا برگزاری
16 آبان 97      07 November 2018
قاره آفریقا

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.