SliderSlider
 expomed  

همایش های فنی مهندسی و علوم پایه

لیست همایش های فنی مهندسی و علوم پایه | تقویم همایش های فنی مهندسی و علوم پایه | تاریخ همایش های فنی مهندسی و علوم پایه
همایش فنی مهندسی و علوم پایه ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های فنی مهندسی و علوم پایه ، اخبار شروع و پایان همایش های فنی مهندسی و علوم پایه
اطلاع از همایش های فنی مهندسی و علوم پایه ، سایت رسمی همایش های فنی مهندسی و علوم پایه ، اطلاعات همایش های فنی مهندسی و علوم پایه 94 و 95
لیست همایش های فنی مهندسی و علوم پایه در سال 95 و 96، همایش های بین المللی فنی مهندسی و علوم پایه 2016 و 2017

همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان

کد رویداد: 14364
وضعیت: در حال برگزاری (0 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 02 اسفند 95      20 February 2017
مکان: تهران

هشتمین همایش ملی انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران، فلسفه آموزش و یادگیری مداوم

کد رویداد: 12698
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: اهواز

دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران

کد رویداد: 13945
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: استان خوزستان

دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری

کد رویداد: 13955
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

کد رویداد: 14946
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: یزد

اولین همایش ملی سیستمهای انرژی

کد رویداد: 15457
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: استان فارس

اولین همایش ملی فناوری نانو

کد رویداد: 11113
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: تهران

همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی

کد رویداد: 12580
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: تهران

چهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران، معماری و شهرسازی

کد رویداد: 13311
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: استان یزد

چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

کد رویداد: 13650
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: استان خراسان رضوی

دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی

کد رویداد: 14506
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: مشهد

همایش ملی تازه هایی از فیزیک خورشید

کد رویداد: 15040
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: استان تهران

نخستین همایش ملی انرژی های نو و توسعه پایدار

کد رویداد: 12363
وضعیت: 5 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 اسفند 95      25 February 2017
مکان: ایرانشهر

اولین همایش ملی کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت

کد رویداد: 13195
وضعیت: 6 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 اسفند 95      26 February 2017
مکان: تهران

همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل

کد رویداد: 12107
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 95      28 February 2017
مکان: تهران

همایش ملی آب وسازه های هیدرولیکی

کد رویداد: 14680
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 اسفند 95      01 March 2017
مکان: استان خوزستان

اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران

کد رویداد: 14201
وضعیت: 11 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 اسفند 95      03 March 2017
مکان: استان مازندران

اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مالی و حسابداری

کد رویداد: 12704
وضعیت: 13 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 95      05 March 2017
مکان: شیراز

ششمین همایش ملی معماری،شهرسازی، عمران ومحیط زیست شهری

کد رویداد: 14466
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: همدان

اولین همایش ملی نگرشی نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

کد رویداد: 14509
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 اسفند 95      09 March 2017
مکان: کرمانشاه

دومین همایش علمی و کاربردی الگوی مطلوب فرماندهی نظامی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی

کد رویداد: 13819
وضعیت: 18 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 اسفند 95      10 March 2017
مکان: تهران

هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

کد رویداد: 14947
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 اسفند 95      15 March 2017
مکان: کرمان

دهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور

کد رویداد: 14974
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 اسفند 95      15 March 2017
مکان: شیراز

همایش بین المللی دستاوردهای نوین در پژوهش های علوم انسانی

کد رویداد: 15027
وضعیت: 38 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 فروردين 96      30 March 2017
مکان: گرجستان

همایش ملی دستاوردهای نوین در هوافضا و صنعت هواپیمایی ایران

کد رویداد: 12100
وضعیت: 54 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 فروردين 96      15 April 2017
مکان: کرمان

دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی(علوم انسانی و علوم اجتماعی جهانی)

کد رویداد: 13828
وضعیت: 60 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ارديبهشت 96      April 2017
مکان: تهران

سومین همایش ملی برق و کامپیوتر

کد رویداد: 14362
وضعیت: 60 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ارديبهشت 96      April 2017
مکان: استان اصفهان

سومین همایش ملی برق و کامپیوتر امین

کد رویداد: 14585
وضعیت: 60 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 ارديبهشت 96      21 April 2017
مکان: اصفهان

چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی

کد رویداد: 13562
وضعیت: 64 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 ارديبهشت 96      25 April 2017
مکان: کرج

دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

کد رویداد: 14676
وضعیت: 65 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 ارديبهشت 96      26 April 2017
مکان: تبریز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.