SliderSliderSlider

 

همایش های فنی مهندسی و علوم پایه

لیست همایش های فنی مهندسی و علوم پایه | تقویم همایش های فنی مهندسی و علوم پایه | تاریخ همایش های فنی مهندسی و علوم پایه
همایش فنی مهندسی و علوم پایه ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های فنی مهندسی و علوم پایه ، اخبار شروع و پایان همایش های فنی مهندسی و علوم پایه
اطلاع از همایش های فنی مهندسی و علوم پایه ، سایت رسمی همایش های فنی مهندسی و علوم پایه ، اطلاعات همایش های فنی مهندسی و علوم پایه 98 و 99
لیست همایش های فنی مهندسی و علوم پایه در سال 1398 و 1399 و 1400، همایش های بین المللی فنی مهندسی و علوم پایه 2019 و 2020 و 2021

همایش ملی علوم انسانی ؛شیراز - تیر 99

کد رویداد: 35239
7 روز تا برگزاری
25 تیر 99      15 July 2020
شیراز

همایش شیمی و مهندسی شیمی ؛شیراز - مرداد 99

کد رویداد: 35240
18 روز تا برگزاری
05 مرداد 99      26 July 2020
شیراز

همایش اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران ؛جیرفت - مرداد 99

کد رویداد: 35184
29 روز تا برگزاری
16 مرداد 99      06 August 2020
استان کرمان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.