SliderSliderSlider

 

همایش های فنی مهندسی و علوم پایه

لیست همایش های فنی مهندسی و علوم پایه | تقویم همایش های فنی مهندسی و علوم پایه | تاریخ همایش های فنی مهندسی و علوم پایه
همایش فنی مهندسی و علوم پایه ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های فنی مهندسی و علوم پایه ، اخبار شروع و پایان همایش های فنی مهندسی و علوم پایه
اطلاع از همایش های فنی مهندسی و علوم پایه ، سایت رسمی همایش های فنی مهندسی و علوم پایه ، اطلاعات همایش های فنی مهندسی و علوم پایه 98 و 99
لیست همایش های فنی مهندسی و علوم پایه در سال 1398 و 1399 و 1400، همایش های بین المللی فنی مهندسی و علوم پایه 2019 و 2020 و 2021

همایش عمران، معماری و شهر سبز پایدار؛همدان - بهمن 98

کد رویداد: 33595
8 روز تا برگزاری
10 بهمن 98      30 January 2020
همدان

همایش مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی-اجتماعی ؛شیراز - بهمن 98

کد رویداد: 34494
13 روز تا برگزاری
15 بهمن 98      04 February 2020
شیراز

همایش مهندسي برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات؛همدان - بهمن 98

کد رویداد: 33610
15 روز تا برگزاری
17 بهمن 98      06 February 2020
همدان

همایش مدیریت و حسابداری؛جیرفت - بهمن 98

کد رویداد: 34318
15 روز تا برگزاری
17 بهمن 98      06 February 2020
استان کرمان

همایش ملی علوم و صنایع غذایی البرز ؛ کرج- بهمن 98

کد رویداد: 34478
21 روز تا برگزاری
23 بهمن 98      12 February 2020
کرج

همایش ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ؛جیرفت - بهمن 98

کد رویداد: 34317
22 روز تا برگزاری
24 بهمن 98      13 February 2020
استان کرمان

همایش مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا؛همدان - اسفند 98

کد رویداد: 33623
35 روز تا برگزاری
07 اسفند 98      26 February 2020
همدان

همایش مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی؛همدان - اسفند 98

کد رویداد: 33653
39 روز تا برگزاری
11 اسفند 98      01 March 2020
همدان

همایش زیست شناسی و علوم زمین؛همدان - اسفند 98

کد رویداد: 33652
43 روز تا برگزاری
15 اسفند 98      05 March 2020
همدان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.