SliderSliderSlider
 adv darkoob2  

همایش های فنی مهندسی و علوم پایه

لیست همایش های فنی مهندسی و علوم پایه | تقویم همایش های فنی مهندسی و علوم پایه | تاریخ همایش های فنی مهندسی و علوم پایه
همایش فنی مهندسی و علوم پایه ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های فنی مهندسی و علوم پایه ، اخبار شروع و پایان همایش های فنی مهندسی و علوم پایه
اطلاع از همایش های فنی مهندسی و علوم پایه ، سایت رسمی همایش های فنی مهندسی و علوم پایه ، اطلاعات همایش های فنی مهندسی و علوم پایه 94 و 95
لیست همایش های فنی مهندسی و علوم پایه در سال 95 و 96، همایش های بین المللی فنی مهندسی و علوم پایه 2016 و 2017

دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

کد رویداد: 8986
وضعیت: 6 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 بهمن 95      25 January 2017
مکان: استان خوزستان

دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم

کد رویداد: 6818
وضعیت: 6 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 06 بهمن 95      25 January 2017
مکان: اصفهان

دومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

کد رویداد: 12159
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 بهمن 95      26 January 2017
مکان: تهران

همایش ملی فناوری های نوین در نانو کامپوزیت ها

کد رویداد: 12116
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 بهمن 95      26 January 2017
مکان: تهران

دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران

کد رویداد: 12716
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 بهمن 95      26 January 2017
مکان: زاهدان

نخستین همایش بین المللی مکانیک ایران

کد رویداد: 10669
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 بهمن 95      27 January 2017
مکان: تهران

نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی

کد رویداد: 12278
وضعیت: 13 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 بهمن 95      01 February 2017
مکان: استان کرمان

اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 12281
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 95      02 February 2017
مکان: ساری

همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

کد رویداد: 12728
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 بهمن 95      03 February 2017
مکان: تهران

همایش زیست فناوری دامی

کد رویداد: 9500
وضعیت: 19 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 بهمن 95      07 February 2017
مکان: تهران

دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

کد رویداد: 10677
وضعیت: 19 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 بهمن 95      07 February 2017
مکان: تهران

همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

کد رویداد: 12720
وضعیت: 20 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 بهمن 95      08 February 2017
مکان: زنجان

اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی

کد رویداد: 12193
وضعیت: 21 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 بهمن 95      09 February 2017
مکان: تهران

اولین همایش منطقه ای پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری، زیربنای اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 13646
وضعیت: 21 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 بهمن 95      09 February 2017
مکان: استان تهران

اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان

کد رویداد: 12603
وضعیت: 26 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 بهمن 95      14 February 2017
مکان: اهواز

اولین همایش و نمایشگاه پیشرانه های دریایی

کد رویداد: 13834
وضعیت: 26 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 بهمن 95      14 February 2017
مکان: تهران

نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک

کد رویداد: 11858
وضعیت: 27 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 بهمن 95      15 February 2017
مکان: استان اصفهان

اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران

کد رویداد: 11874
وضعیت: 27 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 بهمن 95      15 February 2017
مکان: مشهد

همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم

کد رویداد: 13830
وضعیت: 27 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 بهمن 95      15 February 2017
مکان: تهران

نخستین همایش بین المللی فیزیک ایران

کد رویداد: 12011
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 بهمن 95      16 February 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی ریاضی و آمار

کد رویداد: 12569
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 بهمن 95      16 February 2017
مکان: شیراز

چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی خراسان جنوبی

کد رویداد: 13838
وضعیت: 28 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 28 بهمن 95      16 February 2017
مکان: استان خراسان جنوبی

سومین همایش بین المللی مهندسی سازه

کد رویداد: 12584
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 اسفند 95      19 February 2017
مکان: تهران

سـومیـن همــایش بین المللی مهندسی سـازه ایـران

کد رویداد: 12645
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 اسفند 95      19 February 2017
مکان: تهران

اولین همایش روز فناوری سلامت

کد رویداد: 14014
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 اسفند 95      19 February 2017
مکان: تهران

همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان

کد رویداد: 14364
وضعیت: 32 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 02 اسفند 95      20 February 2017
مکان: تهران

هشتمین همایش ملی انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران، فلسفه آموزش و یادگیری مداوم

کد رویداد: 12698
وضعیت: 34 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: اهواز

دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران

کد رویداد: 13945
وضعیت: 34 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: استان خوزستان

دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری

کد رویداد: 13955
وضعیت: 34 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی فناوری نانو

کد رویداد: 11113
وضعیت: 35 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.