SliderSlider

همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد

لیست همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد | تقویم همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد | تاریخ همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد
همایش مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، اخبار شروع و پایان همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد
اطلاع از همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، سایت رسمی همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، اطلاعات همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد 94 و 95
لیست همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد در سال 95 و 96، همایش های بین المللی مدیریت، بازاریابی و اقتصاد 2016 و 2017

اولين همايش بين المللي و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

کد رویداد: 15565
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: تهران

دومین همایش اقتصاد،مدیریت،حسابداری

کد رویداد: 17724
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: گرگان

همایش امداد و نجات، مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق

کد رویداد: 16203
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی

کد رویداد: 16188
وضعیت: 11 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: استان همدان

پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران

کد رویداد: 16192
وضعیت: 11 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: تهران

همایش مدیران زن،نقشها،توانمندی ها و چالشها

کد رویداد: 15529
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: تهران

همایش ملی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

کد رویداد: 15523
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: بروجرد

پنجمین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهروندی (HSE) شهروندی

کد رویداد: 16177
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: تهران

همایش جامع اصول کاربردی مالیات

کد رویداد: 17154
وضعیت: 24 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 ارديبهشت 96      17 May 2017
مکان: تهران

چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

کد رویداد: 17325
وضعیت: 32 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 خرداد 96      25 May 2017
مکان: تهران

همایش شهرت شهر،برندشهر،ثروت شهر

کد رویداد: 17723
وضعیت: 81 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 تیر 96      13 July 2017
مکان: تهران

اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

کد رویداد: 17315
وضعیت: 86 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 تیر 96      18 July 2017
مکان: همدان

ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

کد رویداد: 17318
وضعیت: 120 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: مرداد 96      August 2017
مکان: تهران

همایش تجارت و سرمایه گذاری کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه - ترکیه

کد رویداد: 17388
وضعیت: 222 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 آذر 96      01 December 2017
مکان: استانبول

چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی

کد رویداد: 13949
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 95      02 May 2016
مکان: گرگان

همایش ملی پژوهش های نوین در مطالعات مالی و حسابداری

کد رویداد: 15561
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 95      05 March 2017
مکان: شیراز

همایش بین المللی دستاوردهای نوین در پژوهش های علوم انسانی

کد رویداد: 15027
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 09 فروردين 96      29 March 2017
مکان: گرجستان

همایش ملی نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران

کد رویداد: 16204
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 24 فروردين 96      13 April 2017
مکان: استان آذربایجان شرقی

همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 14672
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: ارديبهشت 96      April 2017
مکان: اصفهان

همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال

کد رویداد: 17126
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 03 ارديبهشت 96      23 April 2017
مکان: تهران

نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه

کد رویداد: 14682
وضعیت: در حال برگزاری (27 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: ارديبهشت 96      April 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 10190
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: استان اصفهان

اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني

کد رویداد: 15454
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: تهران

نخستین همایش ملی و هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

کد رویداد: 11092
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 ارديبهشت 96      30 April 2017
مکان: استان مازندران

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

کد رویداد: 13816
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: رشت

اولین همایش بین‌ المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها

کد رویداد: 13265
وضعیت: 10 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: سنندج

پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

کد رویداد: 13963
وضعیت: 10 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: استان اصفهان

سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی ،بهداشت،محیط زیست و توسعه پایدار

کد رویداد: 14847
وضعیت: 12 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 96      05 May 2017
مکان: تهران

سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار

کد رویداد: 14961
وضعیت: 12 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 96      05 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت،حسابداری،روانشناسی و اقتصاد(با رویکرد اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی)

کد رویداد: 14965
وضعیت: 12 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 96      05 May 2017
مکان: استان گلستان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.