SliderSlider

همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد

لیست همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد | تقویم همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد | تاریخ همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد
همایش مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، اخبار شروع و پایان همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد
اطلاع از همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، سایت رسمی همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، اطلاعات همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد 94 و 95
لیست همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد در سال 95 و 96، همایش های بین المللی مدیریت، بازاریابی و اقتصاد 2016 و 2017

همایش بین المللی دستاوردهای نوین در پژوهش های علوم انسانی

کد رویداد: 15027
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 فروردين 96      29 March 2017
مکان: گرجستان

همایش ملی نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران

کد رویداد: 16204
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 24 فروردين 96      13 April 2017
مکان: استان آذربایجان شرقی

همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 14672
وضعیت: 25 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 ارديبهشت 96      21 April 2017
مکان: اصفهان

اولين همايش بين المللي و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

کد رویداد: 15565
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: تهران

همایش امداد و نجات، مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق

کد رویداد: 16203
وضعیت: 36 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی

کد رویداد: 16188
وضعیت: 38 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: استان همدان

پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران

کد رویداد: 16192
وضعیت: 38 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: تهران

همایش مدیران زن،نقشها،توانمندی ها و چالشها

کد رویداد: 15529
وضعیت: 42 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: تهران

همایش ملی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

کد رویداد: 15523
وضعیت: 43 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: بروجرد

پنجمین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهروندی (HSE) شهروندی

کد رویداد: 16177
وضعیت: 43 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: تهران

همایش ملی پژوهش های نوین در مطالعات مالی و حسابداری

کد رویداد: 15561
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 95      05 March 2017
مکان: شیراز

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

کد رویداد: 14504
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 30 فروردين 96      19 April 2017
مکان: استان خراسان رضوی

نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه

کد رویداد: 14682
وضعیت: 25 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ارديبهشت 96      April 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 10190
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: استان اصفهان

اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني

کد رویداد: 15454
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: تهران

نخستین همایش ملی و هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

کد رویداد: 11092
وضعیت: 34 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 ارديبهشت 96      30 April 2017
مکان: استان مازندران

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

کد رویداد: 13816
وضعیت: 36 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: رشت

اولین همایش بین‌ المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای؛ رویکردها و کاربردها

کد رویداد: 13265
وضعیت: 37 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: سنندج

پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

کد رویداد: 13963
وضعیت: 37 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: استان اصفهان

سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی ،بهداشت،محیط زیست و توسعه پایدار

کد رویداد: 14847
وضعیت: 39 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 96      05 May 2017
مکان: تهران

سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار

کد رویداد: 14961
وضعیت: 39 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 96      05 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت،حسابداری،روانشناسی و اقتصاد(با رویکرد اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی)

کد رویداد: 14965
وضعیت: 39 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 96      05 May 2017
مکان: استان گلستان

سومین همایش ملی مدیریت و مهندسی تالاب ها

کد رویداد: 14577
وضعیت: 43 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: کرج

همایش ملی نقش مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 15458
وضعیت: 45 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 21 ارديبهشت 96      11 May 2017
مکان: استان فارس

اولین همایش ملی مرکز داده زیرساخت وسرویس ها

کد رویداد: 12690
وضعیت: 49 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 ارديبهشت 96      15 May 2017
مکان: تهران

نخستین همایش و جشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک

کد رویداد: 15479
وضعیت: 50 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 ارديبهشت 96      16 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی، مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری

کد رویداد: 13842
وضعیت: 58 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: تهران

دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامی

کد رویداد: 13879
وضعیت: 64 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 خرداد 96      30 May 2017
مکان: کیش

دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

کد رویداد: 14376
وضعیت: 82 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96      17 June 2017
مکان: تهران

اولین همایش‌ بین‌المللی اقتصاد مقاومتی ؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری

کد رویداد: 14941
وضعیت: 100 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96      05 July 2017
مکان: تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.