SliderSliderSlider

 

همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد

لیست همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد | تقویم همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد | تاریخ همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد
همایش مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، اخبار شروع و پایان همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد
اطلاع از همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، سایت رسمی همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، اطلاعات همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد 94 و 95
لیست همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی مدیریت، بازاریابی و اقتصاد 2017 و 2018 و 2019

اولین کنفـرانس جذاب روش های کاربـردی و تحقیقات پیشـرفته در روابط عمـومی

کد رویداد: 18934
وضعیت: در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
07 تیر 96      28 June 2017
مشهد

همایش بین المللی دستاوردهای نوین مدیریت و بازرگانی

کد رویداد: 19194
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
08 تیر 96      29 June 2017
گرجستان

همایش مدیریت حرفه ای در صنعت غذا

کد رویداد: 19291
وضعیت: 10 روز تا برگزاری
17 تیر 96      08 July 2017
شیراز

همایش شهرت شهر،برندشهر،ثروت شهر

کد رویداد: 17723
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
22 تیر 96      13 July 2017
تهران

سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

کد رویداد: 18357
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
22 تیر 96      13 July 2017
تهران

اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

کد رویداد: 17315
وضعیت: 20 روز تا برگزاری
27 تیر 96      18 July 2017
همدان

ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

کد رویداد: 17318
وضعیت: 54 روز تا برگزاری
مرداد 96      August 2017
تهران

دومين همايش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی

کد رویداد: 18364
وضعیت: 56 روز تا برگزاری
01 شهریور 96      23 August 2017
استان مازندران

دومین همایش ملی خربزه

کد رویداد: 18801
وضعیت: 77 روز تا برگزاری
22 شهریور 96      13 September 2017
استان خراسان رضوی

اولین همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20 ساله ،ایران 1404

کد رویداد: 18354
وضعیت: 105 روز تا برگزاری
19 مهر 96      11 October 2017
بندرعباس

دومین همايش ملي حسابداري،اقتصاد و نوآوري در مديريت

کد رویداد: 18353
وضعیت: 126 روز تا برگزاری
10 آبان 96      01 November 2017
بندرعباس

همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

کد رویداد: 18793
وضعیت: 139 روز تا برگزاری
23 آبان 96      14 November 2017
تهران

پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

کد رویداد: 19187
وضعیت: 154 روز تا برگزاری
08 آذر 96      29 November 2017
تهران

همایش تجارت و سرمایه گذاری کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه - ترکیه

کد رویداد: 17388
وضعیت: 156 روز تا برگزاری
10 آذر 96      01 December 2017
استانبول

سومین همایش مالی اسلامی

کد رویداد: 19042
وضعیت: 158 روز تا برگزاری
12 آذر 96      03 December 2017
تهران

همایش بررسی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 14672
وضعیت: 39 روز تا برگزاری
15 مرداد 96      06 August 2017
اصفهان

اولین همایش‌ بین‌المللی اقتصاد مقاومتی ؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری

کد رویداد: 14941
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
14 تیر 96      05 July 2017
تهران

دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری

کد رویداد: 13663
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
21 تیر 96      12 July 2017
تهران

اولین همایش سالانه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد ایران

کد رویداد: 15364
وضعیت: 76 روز تا برگزاری
21 شهریور 96      12 September 2017
کیش

اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز ایران

کد رویداد: 14938
وضعیت: 77 روز تا برگزاری
22 شهریور 96      13 September 2017
تهران

دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری

کد رویداد: 13947
وضعیت: 48 روز تا برگزاری
24 مرداد 96      15 August 2017
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.