SliderSlider
 expomed  

همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد

لیست همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد | تقویم همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد | تاریخ همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد
همایش مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، اخبار شروع و پایان همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد
اطلاع از همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، سایت رسمی همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، اطلاعات همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد 94 و 95
لیست همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد در سال 95 و 96، همایش های بین المللی مدیریت، بازاریابی و اقتصاد 2016 و 2017

نخستین همایش و جشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک

کد رویداد: 15479
وضعیت: 85 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 26 ارديبهشت 96      16 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان

کد رویداد: 13653
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 اسفند 95      21 February 2017
مکان: سنندج

اولین همایش ملی اقتصاد خلاق

کد رویداد: 13822
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 اسفند 95      21 February 2017
مکان: تهران

همایش دانشگاه، فرهنگ و اقتصاد با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 10035
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: گرگان

همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 11870
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: تهران

همایش مدیریت راهبردی تهدیدات و آسیب ها با رویکرد توانمندسازی مدیران حراست

کد رویداد: 14703
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 اسفند 95      22 February 2017
مکان: تهران

سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

کد رویداد: 12220
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: استان مازندران

دوازدهمین همایش علوم و فنون دریایی

کد رویداد: 14506
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: مشهد

چهارمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی

کد رویداد: 14594
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: استان اصفهان

همایش رهبران عالی تجارت نوین

کد رویداد: 14936
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 اسفند 95      23 February 2017
مکان: تهران

همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی

کد رویداد: 12161
وضعیت: 5 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 اسفند 95      25 February 2017
مکان: تهران

همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 96

کد رویداد: 13800
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 09 اسفند 95      27 February 2017
مکان: تهران

همایش تفکر خلاق، سرمایه گذاری و توسعه

کد رویداد: 14474
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 95      28 February 2017
مکان: کیش

چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی

کد رویداد: 13949
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 اسفند 95      01 March 2017
مکان: استان مازندران

همایش ملی اقتصاد کلان ایران

کد رویداد: 14366
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 اسفند 95      01 March 2017
مکان: استان گلستان

چهارمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل

کد رویداد: 14598
وضعیت: 12 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 14 اسفند 95      04 March 2017
مکان: اصفهان

اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مالی و حسابداری

کد رویداد: 12704
وضعیت: 13 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 95      05 March 2017
مکان: شیراز

کنفرانس فناوری اطلاعات و مدیریت شهری

کد رویداد: 13958
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 17 اسفند 95      07 March 2017
مکان: تهران

همایش ملی شرکت های دانش بنیان : فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور

کد رویداد: 12719
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: چابهار

چهارمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران

کد رویداد: 14467
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: همدان

اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

کد رویداد: 14468
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: همدان

سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران

کد رویداد: 14587
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 18 اسفند 95      08 March 2017
مکان: استان گلستان

سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار

کد رویداد: 14953
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 اسفند 95      09 March 2017
مکان: تهران

سومین همایش بین المللی نوآوری،توسعه و کسب و کار

کد رویداد: 14968
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 اسفند 95      09 March 2017
مکان: تهران

جشن پایان سال تکنولوژی فکر

کد رویداد: 15365
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 اسفند 95      09 March 2017
مکان: تهران

همایش بین المللی دستاوردهای نوین در پژوهش های علوم انسانی

کد رویداد: 15027
وضعیت: 38 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 فروردين 96      30 March 2017
مکان: گرجستان

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

کد رویداد: 14504
وضعیت: 58 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 30 فروردين 96      19 April 2017
مکان: استان خراسان رضوی

نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه

کد رویداد: 14682
وضعیت: 60 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: ارديبهشت 96      April 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 10190
وضعیت: 66 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: استان اصفهان

اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني

کد رویداد: 15454
وضعیت: 66 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.