SliderSliderSlider

همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد

لیست همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد | تقویم همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد | تاریخ همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد
همایش مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، اخبار شروع و پایان همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد
اطلاع از همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، سایت رسمی همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد ، اطلاعات همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد 94 و 95
لیست همایش های مدیریت، بازاریابی و اقتصاد در سال 95 و 96، همایش های بین المللی مدیریت، بازاریابی و اقتصاد 2016 و 2017

چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

کد رویداد: 17325
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 خرداد 96      25 May 2017
مکان: تهران

همایش ملی علوم انسانی

کد رویداد: 17757
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 خرداد 96      25 May 2017
مکان: تهران

همایش بورس، توانگری مالی و موفقیت

کد رویداد: 18552
وضعیت: 2 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 خرداد 96      25 May 2017
مکان: تهران

همایش بررسی آخرین آئین نامه های اجرایی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ۹۶

کد رویداد: 18362
وضعیت: 3 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 05 خرداد 96      26 May 2017
مکان: تهران

همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی

کد رویداد: 18532
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96      15 June 2017
مکان: تهران

همایش شهرت شهر،برندشهر،ثروت شهر

کد رویداد: 17723
وضعیت: 51 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 تیر 96      13 July 2017
مکان: تهران

سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

کد رویداد: 18357
وضعیت: 51 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 تیر 96      13 July 2017
مکان: تهران

اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی

کد رویداد: 17315
وضعیت: 56 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 تیر 96      18 July 2017
مکان: همدان

ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

کد رویداد: 17318
وضعیت: 90 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: مرداد 96      August 2017
مکان: تهران

دومين همايش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی

کد رویداد: 18364
وضعیت: 92 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 شهریور 96      23 August 2017
مکان: استان مازندران

اولین همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20 ساله ،ایران 1404

کد رویداد: 18354
وضعیت: 141 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 مهر 96      11 October 2017
مکان: بندرعباس

دومین همايش ملي حسابداري،اقتصاد و نوآوري در مديريت

کد رویداد: 18353
وضعیت: 162 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 آبان 96      01 November 2017
مکان: بندرعباس

همایش تجارت و سرمایه گذاری کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه - ترکیه

کد رویداد: 17388
وضعیت: 192 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 10 آذر 96      01 December 2017
مکان: استانبول

چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی

کد رویداد: 13949
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 95      02 May 2016
مکان: گرگان

همایش ملی پژوهش های نوین در مطالعات مالی و حسابداری

کد رویداد: 15561
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 95      05 March 2017
مکان: شیراز

همایش بین المللی دستاوردهای نوین در پژوهش های علوم انسانی

کد رویداد: 15027
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 09 فروردين 96      29 March 2017
مکان: گرجستان

همایش ملی نقش مطالعات زبان در توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران

کد رویداد: 16204
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 24 فروردين 96      13 April 2017
مکان: استان آذربایجان شرقی

همایش ملی مدیریت در عصر دیجیتال

کد رویداد: 17126
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 03 ارديبهشت 96      23 April 2017
مکان: تهران

اولين همايش بين المللي و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

کد رویداد: 15565
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: تهران

دومین همایش اقتصاد،مدیریت،حسابداری

کد رویداد: 17724
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: گرگان

سمینار آموزشی مهارت های ضروری برای مواجهه با چالش های جدید عصر دیجیتال

کد رویداد: 17784
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: اصفهان

همایش امداد و نجات، مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق

کد رویداد: 16203
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی

کد رویداد: 16188
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: استان همدان

پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران

کد رویداد: 16192
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 14 ارديبهشت 96      04 May 2017
مکان: تهران

پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی

کد رویداد: 18074
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 17 ارديبهشت 96      07 May 2017
مکان: تهران

همایش مدیران زن،نقشها،توانمندی ها و چالشها

کد رویداد: 15529
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 18 ارديبهشت 96      08 May 2017
مکان: تهران

همایش ملی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

کد رویداد: 15523
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: بروجرد

پنجمین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهروندی (HSE) شهروندی

کد رویداد: 16177
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: تهران

همایش جامع اصول کاربردی مالیات

کد رویداد: 17154
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 27 ارديبهشت 96      17 May 2017
مکان: تهران

جامع ترین همایش تخصصی مالیاتی

کد رویداد: 18093
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 28 ارديبهشت 96      18 May 2017
مکان: تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.