SliderSliderSlider

 

لیست نمایشگاه های اصفهان | تقویم نمایشگاه های اصفهان | تاریخ نمایشگاه های اصفهان

لیست نمایشگاه های اصفهان | تقویم نمایشگاه های اصفهان | تاریخ نمایشگاه های اصفهان
نمایشگاه اصفهان ، محل، مکان و زمان برگزاری نمایشگاه های اصفهان ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های اصفهان
اطلاع از نمایشگاه های اصفهان ، سایت رسمی اطلاعات نمایشگاه های اصفهان
لیست نمایشگاه های اصفهان در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی اصفهان 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی ؛اصفهان - تیر 99

کد رویداد: 34487
78 روز تا برگزاری
01 تیر 99      21 June 2020
اصفهان

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی ؛اصفهان - تیر 99

کد رویداد: 34488
78 روز تا برگزاری
01 تیر 99      21 June 2020
اصفهان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.