SliderSliderSlider

 

لیست گردهمایی ها | تقویم گردهمایی ها | تاریخ گردهمایی ها

لیست گردهمایی های ایران | تقویم گردهمایی ها | تاریخ برگزاری گردهمایی ها

گردهمایی های برگزارشده، درحال برگزاری و آینده، اطلاعات، زمان ، مکان و محل برگزاری گردهمایی ها ، اخبار شروع و پایان گردهمایی های ایران

اطلاع از گردهمایی های تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، یزد، کیش و ... ، سایت رسمی گردهمایی های ایران ، اطلاعات گردهمایی های 96 و 97

لیست گردهمایی های داخلی، خارجی و بین المللی، گردهمایی های ایران در سال 96 و 97، گردهمایی های بین المللی 2017 و 2018

مناظره مارکتینگ و انتی مارکتینگ - 96

کد رویداد: 21969
18 روز تا برگزاری
19 آبان 96      10 November 2017
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.