SliderSliderSlider

همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان

لیست همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان | تقویم همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان | تاریخ همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان
همایش علوم پزشکی، دارویی و درمان ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان ، اخبار شروع و پایان همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان
اطلاع از همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان ، سایت رسمی همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان ، اطلاعات همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان 94 و 95
لیست همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان در سال 95 و 96، همایش های بین المللی علوم پزشکی، دارویی و درمان 2016 و 2017

دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

کد رویداد: 17019
وضعیت: در حال برگزاری (1 روز تا پایان)
تاریخ برگزاری: 01 خرداد 96      22 May 2017
مکان: تهران

سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

کد رویداد: 15519
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: استان مازندران

هشتمين همايش داروسازي باليني

کد رویداد: 16181
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: تهران

هشتمین همایش داروسازی بالینی ایران

کد رویداد: 17020
وضعیت: 1 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی سلامت جسم و روح در قرآن و علوم

کد رویداد: 16846
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 خرداد 96      01 June 2017
مکان: استان همدان

دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران

کد رویداد: 18528
وضعیت: 21 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96      13 June 2017
مکان: کرمان

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه پیام نور

کد رویداد: 17745
وضعیت: 44 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 تیر 96      06 July 2017
مکان: اهواز

همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران

کد رویداد: 18537
وضعیت: 49 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 تیر 96      11 July 2017
مکان: ارومیه

هجدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل

کد رویداد: 17027
وضعیت: 99 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 شهریور 96      30 August 2017
مکان: تهران

سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان

کد رویداد: 17028
وضعیت: 99 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 شهریور 96      30 August 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران

کد رویداد: 17768
وضعیت: 102 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 شهریور 96      02 September 2017
مکان: زنجان

اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران

کد رویداد: 17100
وضعیت: 126 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 مهر 96      26 September 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی شفای پایدار

کد رویداد: 18081
وضعیت: 141 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 مهر 96      11 October 2017
مکان: بابل

اولین همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20 ساله ،ایران 1404

کد رویداد: 18354
وضعیت: 141 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 مهر 96      11 October 2017
مکان: بندرعباس

پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

کد رویداد: 18061
وضعیت: 147 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 25 مهر 96      17 October 2017
مکان: همدان

چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز

کد رویداد: 18540
وضعیت: 155 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 آبان 96      25 October 2017
مکان: تهران

سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب

کد رویداد: 17767
وضعیت: 204 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 22 آذر 96      13 December 2017
مکان: شیراز

دومین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی

کد رویداد: 15558
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 16 اسفند 95      06 March 2017
مکان: تهران

همایش زندگی سلامت

کد رویداد: 16088
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 20 اسفند 95      10 March 2017
مکان: تهران

اولین همایش بهاره چشم پزشکی

کد رویداد: 17034
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 22 فروردين 96      11 April 2017
مکان: تهران

هفتمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران

کد رویداد: 17036
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 24 فروردين 96      13 April 2017
مکان: تهران

همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی

کد رویداد: 15839
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 30 فروردين 96      19 April 2017
مکان: مشهد

پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی

کد رویداد: 18074
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 17 ارديبهشت 96      07 May 2017
مکان: تهران

پنجمین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهروندی (HSE) شهروندی

کد رویداد: 16177
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی

کد رویداد: 17747
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 01 خرداد 96      22 May 2017
مکان: شیراز

دومین همایش ملی نقش رئولوژی در فناوری‎های مرتبط

کد رویداد: 17161
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 02 خرداد 96      23 May 2017
مکان: تهران

همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین

کد رویداد: 17033
وضعیت: 120 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 29 شهریور 96      20 September 2017
مکان: اصفهان

اولین همایش دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه پیام نور

کد رویداد: 15034
وضعیت: 44 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 تیر 96      06 July 2017
مکان: اهواز

دوازدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

کد رویداد: 14009
وضعیت: 99 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 شهریور 96      30 August 2017
مکان: تهران

پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پرستاری کودکان

کد رویداد: 13886
وضعیت: 149 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 مهر 96      19 October 2017
مکان: تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.