SliderSlider

همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان

لیست همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان | تقویم همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان | تاریخ همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان
همایش علوم پزشکی، دارویی و درمان ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان ، اخبار شروع و پایان همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان
اطلاع از همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان ، سایت رسمی همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان ، اطلاعات همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان 94 و 95
لیست همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان در سال 95 و 96، همایش های بین المللی علوم پزشکی، دارویی و درمان 2016 و 2017

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه پیام نور

کد رویداد: 17745
وضعیت: 74 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 تیر 96      06 July 2017
مکان: اهواز

پنجمین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهروندی (HSE) شهروندی

کد رویداد: 16177
وضعیت: 16 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: تهران

دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

کد رویداد: 17019
وضعیت: 29 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 01 خرداد 96      22 May 2017
مکان: تهران

دومین همایش ملی نقش رئولوژی در فناوری‎های مرتبط

کد رویداد: 17161
وضعیت: 30 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 02 خرداد 96      23 May 2017
مکان: تهران

سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

کد رویداد: 15519
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: استان مازندران

هشتمين همايش داروسازي باليني

کد رویداد: 16181
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: تهران

هشتمین همایش داروسازی بالینی ایران

کد رویداد: 17020
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی سلامت جسم و روح در قرآن و علوم

کد رویداد: 16846
وضعیت: 39 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 11 خرداد 96      01 June 2017
مکان: استان همدان

هجدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل

کد رویداد: 17027
وضعیت: 129 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 شهریور 96      30 August 2017
مکان: تهران

سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان

کد رویداد: 17028
وضعیت: 129 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 شهریور 96      30 August 2017
مکان: تهران

اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران

کد رویداد: 17100
وضعیت: 156 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 04 مهر 96      26 September 2017
مکان: تهران

دومین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی

کد رویداد: 15558
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 16 اسفند 95      06 March 2017
مکان: تهران

همایش زندگی سلامت

کد رویداد: 16088
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 20 اسفند 95      10 March 2017
مکان: تهران

اولین همایش بهاره چشم پزشکی

کد رویداد: 17034
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 22 فروردين 96      11 April 2017
مکان: تهران

هفتمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران

کد رویداد: 17036
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 24 فروردين 96      13 April 2017
مکان: تهران

همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی

کد رویداد: 15839
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 30 فروردين 96      19 April 2017
مکان: مشهد

همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین

کد رویداد: 17033
وضعیت: 150 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 29 شهریور 96      20 September 2017
مکان: اصفهان

اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 10190
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: استان اصفهان

هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

کد رویداد: 13894
وضعیت: 4 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: تهران

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

کد رویداد: 13816
وضعیت: 9 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: رشت

نهمین همایش کاربران چشمه نور ایران

کد رویداد: 14685
وضعیت: 10 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: قزوین

سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی ،بهداشت،محیط زیست و توسعه پایدار

کد رویداد: 14847
وضعیت: 12 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 96      05 May 2017
مکان: تهران

سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار

کد رویداد: 14961
وضعیت: 12 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 96      05 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی

کد رویداد: 14344
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: استان یزد

دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

کد رویداد: 15026
وضعیت: 17 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه پیام نور

کد رویداد: 15034
وضعیت: 74 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 تیر 96      06 July 2017
مکان: اهواز

دوازدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

کد رویداد: 14009
وضعیت: 129 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 شهریور 96      30 August 2017
مکان: تهران

پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پرستاری کودکان

کد رویداد: 13886
وضعیت: 179 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 مهر 96      19 October 2017
مکان: تهران

بیست و نهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان

کد رویداد: 13885
وضعیت: 179 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 مهر 96      19 October 2017
مکان: تهران

دهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

کد رویداد: 1695
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 11 شهریور 93      02 September 2014
مکان: تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.