SliderSliderSlider

 

همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان

لیست همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان | تقویم همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان | تاریخ همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان
همایش علوم پزشکی، دارویی و درمان ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان ، اخبار شروع و پایان همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان
اطلاع از همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان ، سایت رسمی همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان ، اطلاعات همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان 94 و 95
لیست همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی علوم پزشکی، دارویی و درمان 2017 و 2018 و 2019

اولین همایش تازه های بیماری های کودکان و مراقبت های پرستاری

کد رویداد: 18877
وضعیت: 5 روز تا برگزاری
12 تیر 96      03 July 2017
تهران

دوازدهمین همایش بین المللی بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان

کد رویداد: 18878
وضعیت: 7 روز تا برگزاری
14 تیر 96      05 July 2017
تهران

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه پیام نور

کد رویداد: 17745
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
15 تیر 96      06 July 2017
اهواز

همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران

کد رویداد: 18537
وضعیت: 13 روز تا برگزاری
20 تیر 96      11 July 2017
ارومیه

چهاردهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور

کد رویداد: 19167
وضعیت: 14 روز تا برگزاری
21 تیر 96      12 July 2017
تهران

اولین همایش پیشگیری از غرق شدگی

کد رویداد: 18876
وضعیت: 15 روز تا برگزاری
22 تیر 96      13 July 2017
بندر انزلی

همایش رویکرد پزشکی ورزشی در بدن سازی، آمادگی جسمانی و تغذیه

کد رویداد: 18881
وضعیت: 35 روز تا برگزاری
11 مرداد 96      02 August 2017
تهران

سومین همایش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا با محوریت نقش و عملکرد خانواده

کد رویداد: 19132
وضعیت: 62 روز تا برگزاری
07 شهریور 96      29 August 2017
کاشان

هجدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل

کد رویداد: 17027
وضعیت: 63 روز تا برگزاری
08 شهریور 96      30 August 2017
تهران

سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان

کد رویداد: 17028
وضعیت: 63 روز تا برگزاری
08 شهریور 96      30 August 2017
تهران

اولین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران

کد رویداد: 17768
وضعیت: 66 روز تا برگزاری
11 شهریور 96      02 September 2017
زنجان

اولین همایش ملی سلامت جسم و روح از دیدگاه قرآن و علوم

کد رویداد: 16846
وضعیت: 78 روز تا برگزاری
23 شهریور 96      14 September 2017
استان همدان

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

کد رویداد: 19210
وضعیت: 84 روز تا برگزاری
29 شهریور 96      20 September 2017
زنجان

اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران

کد رویداد: 17100
وضعیت: 90 روز تا برگزاری
04 مهر 96      26 September 2017
تهران

دومین همایش ملی شفای پایدار

کد رویداد: 18081
وضعیت: 105 روز تا برگزاری
19 مهر 96      11 October 2017
بابل

اولین همایش ملی جایگاه زنان در سند چشم انداز 20 ساله ،ایران 1404

کد رویداد: 18354
وضعیت: 105 روز تا برگزاری
19 مهر 96      11 October 2017
بندرعباس

پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

کد رویداد: 18061
وضعیت: 111 روز تا برگزاری
25 مهر 96      17 October 2017
همدان

چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز

کد رویداد: 18540
وضعیت: 119 روز تا برگزاری
03 آبان 96      25 October 2017
تهران

هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی

کد رویداد: 19040
وضعیت: 148 روز تا برگزاری
02 آذر 96      23 November 2017
ساری

چهارمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث

کد رویداد: 19014
وضعیت: 155 روز تا برگزاری
09 آذر 96      30 November 2017
تهران

همایش بین المللی بزرگداشت محمد بن زکریای رازی

کد رویداد: 19039
وضعیت: 167 روز تا برگزاری
21 آذر 96      12 December 2017
کرمانشاه

سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب

کد رویداد: 17767
وضعیت: 168 روز تا برگزاری
22 آذر 96      13 December 2017
شیراز

هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران

کد رویداد: 19122
وضعیت: 189 روز تا برگزاری
13 دی 96      03 January 2018
تهران

همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین

کد رویداد: 17033
وضعیت: 84 روز تا برگزاری
29 شهریور 96      20 September 2017
اصفهان

اولین همایش دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه پیام نور

کد رویداد: 15034
وضعیت: 8 روز تا برگزاری
15 تیر 96      06 July 2017
اهواز

دوازدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

کد رویداد: 14009
وضعیت: 63 روز تا برگزاری
08 شهریور 96      30 August 2017
تهران

پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پرستاری کودکان

کد رویداد: 13886
وضعیت: 113 روز تا برگزاری
27 مهر 96      19 October 2017
تهران

بیست و نهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان

کد رویداد: 13885
وضعیت: 113 روز تا برگزاری
27 مهر 96      19 October 2017
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.