SliderSlider

همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان

لیست همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان | تقویم همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان | تاریخ همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان
همایش علوم پزشکی، دارویی و درمان ، زمان ، مکان و محل برگزاری همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان ، اخبار شروع و پایان همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان
اطلاع از همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان ، سایت رسمی همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان ، اطلاعات همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان 94 و 95
لیست همایش های علوم پزشکی، دارویی و درمان در سال 95 و 96، همایش های بین المللی علوم پزشکی، دارویی و درمان 2016 و 2017

همایش نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی

کد رویداد: 15839
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 30 فروردين 96      19 April 2017
مکان: مشهد

پنجمین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهروندی (HSE) شهروندی

کد رویداد: 16177
وضعیت: 43 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 19 ارديبهشت 96      09 May 2017
مکان: تهران

سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

کد رویداد: 15519
وضعیت: 58 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: استان مازندران

هشتمين همايش داروسازي باليني

کد رویداد: 16181
وضعیت: 58 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 03 خرداد 96      24 May 2017
مکان: تهران

دومین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی

کد رویداد: 15558
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 16 اسفند 95      06 March 2017
مکان: تهران

همایش زندگی سلامت

کد رویداد: 16088
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 20 اسفند 95      10 March 2017
مکان: تهران

چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم اصفهان

کد رویداد: 14006
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 30 فروردين 96      19 April 2017
مکان: اصفهان

دومین همایش مداخلات پیچیده قلبی

کد رویداد: 14377
وضعیت: 23 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 30 فروردين 96      19 April 2017
مکان: شیراز

اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی

کد رویداد: 10190
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: استان اصفهان

هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

کد رویداد: 13894
وضعیت: 31 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 96      27 April 2017
مکان: تهران

دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

کد رویداد: 13816
وضعیت: 36 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 12 ارديبهشت 96      02 May 2017
مکان: رشت

نهمین همایش کاربران چشمه نور ایران

کد رویداد: 14685
وضعیت: 37 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 13 ارديبهشت 96      03 May 2017
مکان: قزوین

سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی ،بهداشت،محیط زیست و توسعه پایدار

کد رویداد: 14847
وضعیت: 39 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 96      05 May 2017
مکان: تهران

سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار

کد رویداد: 14961
وضعیت: 39 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 96      05 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی

کد رویداد: 14344
وضعیت: 44 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: استان یزد

دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

کد رویداد: 15026
وضعیت: 44 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 20 ارديبهشت 96      10 May 2017
مکان: تهران

اولین همایش دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه پیام نور

کد رویداد: 15034
وضعیت: 101 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 15 تیر 96      06 July 2017
مکان: اهواز

دوازدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

کد رویداد: 14009
وضعیت: 156 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 08 شهریور 96      30 August 2017
مکان: تهران

پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پرستاری کودکان

کد رویداد: 13886
وضعیت: 206 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 مهر 96      19 October 2017
مکان: تهران

بیست و نهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان

کد رویداد: 13885
وضعیت: 206 روز تا برگزاری
تاریخ برگزاری: 27 مهر 96      19 October 2017
مکان: تهران

دهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

کد رویداد: 1695
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 11 شهریور 93      02 September 2014
مکان: تهران

شانزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل

کد رویداد: 1694
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 11 شهریور 93      02 September 2014
مکان: استان تهران

اولین کنگره بین المللی چالش ها در هماتولوژی و انکولوژی کودکان

کد رویداد: 1699
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 27 شهریور 93      18 September 2014
مکان: استان تهران

نهمین همایش سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران

کد رویداد: 1698
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 27 شهریور 93      18 September 2014
مکان: استان تهران

نخستین جشنواره سلامت و رسانه را با عنوان جشنواره سیب

کد رویداد: 1069
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: ارديبهشت 94      April 2015
مکان: اهواز

سمینار سراسری مراقبت خانواده محور

کد رویداد: 550
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 06 ارديبهشت 94      26 April 2015
مکان: شیراز

ششمین همایش بین المللی علوم شناختی

کد رویداد: 977
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 07 ارديبهشت 94      27 April 2015
مکان: تهران

همایش زخم مزمن

کد رویداد: 566
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 10 ارديبهشت 94      30 April 2015
مکان: ساری

کنفرانس بهداشت دیجیتال و فناوری پزشکی دبی

کد رویداد: 636
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 15 ارديبهشت 94      05 May 2015
مکان: دبی

همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی بستری برای آموزش و یادگیری

کد رویداد: 603
وضعیت: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 22 ارديبهشت 94      12 May 2015
مکان: تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.