SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های تحصیلات و امور آموزشی

جشنواره مقاله نویسی نابینایان ایران به بریل (منابر) ؛ تهران - مهر 98

کد رویداد: 33333
28 روز تا برگزاری
23 مهر 98      15 October 2019
تهران

نمایشگاه فروش پاییزه، تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی، لوازم التحریر، کودک و نوجوان، اسباب بازی و سرگرمی ؛ارومیه - شهریور 98

کد رویداد: 33140
در حال برگزاری (3 روز تا پایان)
24 شهریور 98      15 September 2019
ارومیه

کنفرانس ارزیابی و پژوهش های نوین در آموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 33128
1 روز تا برگزاری
27 شهریور 98      18 September 2019
شیراز

کنفرانس یافته های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 33232
3 روز تا برگزاری
29 شهریور 98      20 September 2019
شیراز

نمایشگاه تخصصی کودک ؛مشهد - آبان 98

کد رویداد: 33013
61 روز تا برگزاری
26 آبان 98      17 November 2019
مشهد

نمایشگاه نوشت افزار و بازگشایی مدارس، پوشاک، کیف و کفش و مواد غذایی؛ میاندوآب - شهریور و مهر 98

کد رویداد: 32164
در حال برگزاری (8 روز تا پایان)
20 شهریور 98      11 September 2019
آذربایجان غربی

نمایشگاه بوی ماه مهر ؛خرم آباد - شهریور 98

کد رویداد: 32555
در حال برگزاری (5 روز تا پایان)
22 شهریور 98      13 September 2019
خرم آباد

نمایشگاه کتاب های آموزشی و کمک آموزشی ؛تبریز - شهریور 98

کد رویداد: 31378
در حال برگزاری (3 روز تا پایان)
22 شهریور 98      13 September 2019
تبریز

نمایشگاه فروش پاییزه ؛گرگان - شهریور 98

کد رویداد: 31558
در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
23 شهریور 98      14 September 2019
گرگان

نمایشگاه پاییزه ؛ زنجان - شهریور 98

کد رویداد: 33142
در حال برگزاری (4 روز تا پایان)
24 شهریور 98      15 September 2019
زنجان

نمایشگاه فروش پاییزه ؛ بیرجند - شهریور 98

کد رویداد: 32247
در حال برگزاری (3 روز تا پایان)
25 شهریور 98      16 September 2019
بیرجند

نمایشگاه فروش پاییزه ویژه بازگشایی مدارس ؛اهواز - شهریور 98

کد رویداد: 32287
در حال برگزاری (4 روز تا پایان)
25 شهریور 98      16 September 2019
اهواز

نمایشگاه پاییزه ؛قم - شهریور 98

کد رویداد: 32522
در حال برگزاری (5 روز تا پایان)
25 شهریور 98      16 September 2019
قم

نمایشگاه کودک و نوزاد Kind Jugend کلن ؛آلمان 2019 - شهریور 98

کد رویداد: 31570
2 روز تا برگزاری
28 شهریور 98      19 September 2019
کلن

نمایشگاه کتاب ؛گرگان - مهر 98

کد رویداد: 33175
6 روز تا برگزاری
01 مهر 98      23 September 2019
گرگان

روز جهانی ترجمه و مترجم (30 September) - مهر 98

کد رویداد: 33099
13 روز تا برگزاری
08 مهر 98      30 September 2019
جهان

نمایشگاه ناشران کتاب ؛ زنجان - مهر 98

کد رویداد: 33143
13 روز تا برگزاری
08 مهر 98      30 September 2019
زنجان

نمایشگاه کودک و نوجوان ؛بوشهر - مهر 98

کد رویداد: 32198
14 روز تا برگزاری
09 مهر 98      01 October 2019
بوشهر

روز جهانی معلم ( 5 October ) - مهر 98

کد رویداد: 33102
18 روز تا برگزاری
13 مهر 98      05 October 2019
جهان

نمایشگاه کتاب و رسانه های مکتوب ؛ سنندج - مهر 98

کد رویداد: 33178
18 روز تا برگزاری
13 مهر 98      05 October 2019
سنندج

نمایشگاه ماشین های کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته ؛گرگان - مهر 98

کد رویداد: 33176
21 روز تا برگزاری
16 مهر 98      08 October 2019
گرگان

نمایشگاه بهداشت،ایمنی،محیط زیست،آتش نشانی ، امداد و نجات و مدیریت بحران ؛ تهران - مهر 98

کد رویداد: 31622
23 روز تا برگزاری
18 مهر 98      10 October 2019
تهران

نمایشگاه کتاب FBF فرانکفورت ؛آلمان 2019 - مهر 98

کد رویداد: 33188
29 روز تا برگزاری
24 مهر 98      16 October 2019
فرانکفورت

روز جهانی ریشه کنی فقر [ 17 October ] - مهر 98

کد رویداد: 33112
30 روز تا برگزاری
25 مهر 98      17 October 2019
جهان

نمایشگاه کتاب ؛تبریز - مهر و آبان 98

کد رویداد: 32139
33 روز تا برگزاری
28 مهر 98      20 October 2019
تبریز

نمایشگاه بازی های فکری و سیستم های کمک آموزشی ؛اهواز - مهر و آبان 98

کد رویداد: 32291
35 روز تا برگزاری
30 مهر 98      22 October 2019
اهواز

نمایشگاه مادر، نوزاد و سرگرمی کودک و نوجوان ؛اهواز - مهر و آبان 98

کد رویداد: 32292
35 روز تا برگزاری
30 مهر 98      22 October 2019
اهواز

نمایشگاه دنیای اسباب بازی ها، سرگرمی ها و عروسک ها ؛اهواز - مهر و آبان 98

کد رویداد: 32290
35 روز تا برگزاری
30 مهر 98      22 October 2019
اهواز

نمایشگاه کتاب BOEKENFESTIJNEN بروکسل ؛ بلژیک 2019 - آبان 98

کد رویداد: 33202
44 روز تا برگزاری
09 آبان 98      31 October 2019
بلژیک

نمایشگاه کتاب ؛خرم آباد - آبان 98

کد رویداد: 33252
46 روز تا برگزاری
11 آبان 98      02 November 2019
خرم آباد

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.