SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های تحصیلات و امور آموزشی

کارگاه آموزشی روش های تجربی مطالعه زبان و ادبیات ؛اهواز - بهمن 97

کد رویداد: 27601
13 روز تا برگزاری
11 بهمن 97      31 January 2019
اهواز

کنفرانس رویکردهای نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه ؛اصفهان - اسفند 97

کد رویداد: 28344
34 روز تا برگزاری
02 اسفند 97      21 February 2019
اصفهان

کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی ؛تفلیس - اسفند 97

کد رویداد: 29341
46 روز تا برگزاری
14 اسفند 97      05 March 2019
گرجستان

نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی ؛تهران - خرداد 98

کد رویداد: 29877
180 روز تا برگزاری
27 تیر 98      18 July 2019
تهران

نمایشگاه کتاب ؛قزوین - بهمن 97

کد رویداد: 30110
10 روز تا برگزاری
08 بهمن 97      28 January 2019
قزوین

سمینار رایگان کلیت مجازی سازی ؛تهران - بهمن 97

کد رویداد: 29929
12 روز تا برگزاری
10 بهمن 97      30 January 2019
تهران

کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه) و زبان شناسی ؛اهواز - بهمن 97

کد رویداد: 27082
13 روز تا برگزاری
11 بهمن 97      31 January 2019
اهواز

نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر و لوازم اداری ؛استانبول - 2019

کد رویداد: 29617
33 روز تا برگزاری
01 اسفند 97      20 February 2019
استانبول

نمایشگاه لوازم تحریر و لوازم اداری ؛ استانبول - اسفند 97

کد رویداد: 29955
33 روز تا برگزاری
01 اسفند 97      20 February 2019
استانبول

نمایشگاه اسباب بازی ؛ استانبول - اسفند 97

کد رویداد: 28779
39 روز تا برگزاری
07 اسفند 97      26 February 2019
استانبول

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.