SliderSliderSlider

 

اخبار و رویداد های تحصیلات و امور آموزشی

بازیابی قدرت و آرامش درون - اردیبهشت 98

کد رویداد: 31246
در حال برگزاری (0 روز تا پایان)
ارديبهشت 98      April 2019
دنیای مجازی، فضای وب، اینترنت

نمایشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی ؛تهران - خرداد 98

کد رویداد: 29877
59 روز تا برگزاری
27 تیر 98      18 July 2019
تهران

نمایشگاه آموزش و صنایع وابسته ؛اهواز - خرداد 98

کد رویداد: 31467
21 روز تا برگزاری
20 خرداد 98      10 June 2019
اهواز

نمایشگاه مادر، نوزاد، کودک و تجهیزات آموزشی وابسته ؛یزد - خرداد 98

کد رویداد: 31471
22 روز تا برگزاری
21 خرداد 98      11 June 2019
یزد

نمایشگاه کودک و نوجوان، اسباب بازی، سرگرمی و تجهیزات کمک آموزشی ؛قزوین - خرداد 98

کد رویداد: 31477
28 روز تا برگزاری
27 خرداد 98      17 June 2019
قزوین

نمایشگاه مادر و نوزاد ؛شیراز - خرداد و تیر 98

کد رویداد: 31496
29 روز تا برگزاری
28 خرداد 98      18 June 2019
شیراز

نمایشگاه کودک و نوجوان ، اسباب بازی ، سرگرمی و اوقات فراغت و لوازم التحصیل؛شیراز - خرداد وتیر 98

کد رویداد: 31497
29 روز تا برگزاری
28 خرداد 98      18 June 2019
شیراز

نمایشگاه سوغات و هدایا، کودک و نوجوان، اسباب بازی کودکان و لوازم و تجهیزات؛ بجنورد - تیر 98

کد رویداد: 31534
35 روز تا برگزاری
03 تیر 98      24 June 2019
بجنورد

نمایشگاه آموزش، تجهیزات آموزشی و آموزشگاه های علمی-کاربردی ؛ اصفهان - تیر 98

کد رویداد: 31224
50 روز تا برگزاری
18 تیر 98      09 July 2019
اصفهان

نمایشگاه کودک، نوجوان، اسباب بازی، سرگرمی، اوقات فراغت، مادر و نوزاد؛گرگان - تیر 98

کد رویداد: 31556
51 روز تا برگزاری
19 تیر 98      10 July 2019
گرگان

نمایشگاه کتاب های آموزشی و کمک آموزشی ؛تبریز - شهریور 98

کد رویداد: 31378
116 روز تا برگزاری
22 شهریور 98      13 September 2019
تبریز

نمایشگاه فروش پاییزه ؛گرگان - شهریور 98

کد رویداد: 31558
117 روز تا برگزاری
23 شهریور 98      14 September 2019
گرگان

نمایشگاه کودک و نوزاد Kind Jugend کلن ؛آلمان 2019 - شهریور 98

کد رویداد: 31570
122 روز تا برگزاری
28 شهریور 98      19 September 2019
کلن

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.