SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

لیست نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات | تقویم نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات | تاریخ نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات
نمایشگاه کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات
اطلاع از نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، سایت رسمی نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، اطلاعات نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات 98 و 99
لیست نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه فناوری و نوآوری ؛تهران - مرداد 99

کد رویداد: 35291
35 روز تا برگزاری
22 مرداد 99      12 August 2020
تهران

نمایشگاه امنیت فضای اطلاعات نورنبرگ؛ آلمان 2020 - مهر 99

کد رویداد: 35277
90 روز تا برگزاری
15 مهر 99      06 October 2020
نورنبرگ

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.