SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

لیست نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات | تقویم نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات | تاریخ نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات
نمایشگاه کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات
اطلاع از نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، سایت رسمی نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، اطلاعات نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات 94 و 95
لیست نمایشگاه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات در سال 96 و 97 و 98، نمایشگاه های بین المللی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 2017 و 2018 و 2019

اولین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند ؛تهران - فروردین 98

کد رویداد: 28815
در حال برگزاری (29 روز تا پایان)
فروردين 98      March 2019
تهران

نمایشگاه کارخانه دیجیتال - کامپیوتر ؛آلمان - فروردین 98

کد رویداد: 29135
11 روز تا برگزاری
12 فروردين 98      01 April 2019
هانوفر

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.