SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای استان فارس

لیست اخبار و رویدادهای استان فارس | تقویم اخبار و رویدادهای استان فارس | تاریخ اخبار و رویدادهای استان فارس
اخبار و رویداد استان فارس ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای استان فارس ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای استان فارس
اطلاع از اخبار و رویدادهای استان فارس ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای استان فارس
لیست اخبار و رویدادهای استان فارس در سال 96 و 97 و 98، اخبار و رویدادهای بین المللی استان فارس 2017 و 2018 و 2019

همایش بین المللی و همایش ملی پژوهش و مطالعات در حوزه علوم انسانی و اسلامی؛شیراز - اردیبهشت 98

کد رویداد: 30986
30 روز تا برگزاری
30 ارديبهشت 98      20 May 2019
شیراز

کنفرانس یافته های نوین پژوهشی در مهندسی مکانیک و برق ؛شیراز - اردیبهشت 98

کد رویداد: 31114
30 روز تا برگزاری
30 ارديبهشت 98      20 May 2019
شیراز

کنفرانس محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی پایدار ؛شیراز - اردیبهشت 98

کد رویداد: 31117
31 روز تا برگزاری
31 ارديبهشت 98      21 May 2019
شیراز

کنفرانس علوم اسلامی، حقوق و مطالعات دینی ؛شیراز - خرداد 98

کد رویداد: 31119
60 روز تا برگزاری
29 خرداد 98      19 June 2019
شیراز

کنگره پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، حسابداری و اقتصاد ؛شیراز - خرداد 98

کد رویداد: 31163
61 روز تا برگزاری
30 خرداد 98      20 June 2019
شیراز

کنسرت رضا صادقی ؛شیراز - اردیبهشت 98

کد رویداد: 31204
7 روز تا برگزاری
07 ارديبهشت 98      27 April 2019
شیراز

کنسرت زانیار خسروی ؛شیراز - اردیبهشت 98

کد رویداد: 31202
8 روز تا برگزاری
08 ارديبهشت 98      28 April 2019
شیراز

کنسرت گروه سون ؛شیراز - اردیبهشت 98

کد رویداد: 31182
14 روز تا برگزاری
14 ارديبهشت 98      04 May 2019
شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.