SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای استان مازندران

لیست اخبار و رویدادهای استان مازندران | تقویم اخبار و رویدادهای استان مازندران | تاریخ اخبار و رویدادهای استان مازندران
اخبار و رویداد استان مازندران ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای استان مازندران ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای استان مازندران
اطلاع از اخبار و رویدادهای استان مازندران ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای استان مازندران
لیست اخبار و رویدادهای استان مازندران در سال 96 و 97 و 98، اخبار و رویدادهای بین المللی استان مازندران 2017 و 2018 و 2019

کنسرت پرواز همای ؛ ساری - اردیبهشت 98

کد رویداد: 31168
11 روز تا برگزاری
11 ارديبهشت 98      01 May 2019
ساری

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.