SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای جهان

لیست اخبار و رویدادهای جهان | تقویم اخبار و رویدادهای جهان | تاریخ اخبار و رویدادهای جهان
اخبار و رویداد جهان ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای جهان ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای جهان
اطلاع از اخبار و رویدادهای جهان ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای جهان
لیست اخبار و رویدادهای جهان در سال 1398 و 1399 و 1400، اخبار و رویدادهای بین المللی جهان 2019 و 2020 و 2021

روز جهانی بهداشت محیط { 26 سپتامبر } - مهر 98

کد رویداد: 33114
4 روز تا برگزاری
04 مهر 98      26 September 2019
جهان

روز جهانی جهانگردی (27 September ) - مهر 98

کد رویداد: 33094
5 روز تا برگزاری
05 مهر 98      27 September 2019
جهان

روز جهاني مبارزه با هاري (28 سپتامبر ) - مهر 98

کد رویداد: 33115
6 روز تا برگزاری
06 مهر 98      28 September 2019
جهان

روز جهاني قلب { 29 سپتامبر } - مهر 98

کد رویداد: 33116
7 روز تا برگزاری
07 مهر 98      29 September 2019
جهان

روز جهانی ناشنوایان [ 30 September ] - مهر 98

کد رویداد: 33098
8 روز تا برگزاری
08 مهر 98      30 September 2019
جهان

روز جهانی ترجمه و مترجم (30 September) - مهر 98

کد رویداد: 33099
8 روز تا برگزاری
08 مهر 98      30 September 2019
جهان

روز جهانی سالمندان [ 1 October ] - مهر 98

کد رویداد: 33100
9 روز تا برگزاری
09 مهر 98      01 October 2019
جهان

روز جهانی معلم ( 5 October ) - مهر 98

کد رویداد: 33102
13 روز تا برگزاری
13 مهر 98      05 October 2019
جهان

روز جهانی و هفته ملی کودک( 8 October ) - مهر 98

کد رویداد: 33105
16 روز تا برگزاری
16 مهر 98      08 October 2019
جهان

روز جهانی پست [ 9 October ] - مهر 98

کد رویداد: 33106
17 روز تا برگزاری
17 مهر 98      09 October 2019
جهان

روز جهانی تخم مرغ {9 اکتبر } - مهر 98

کد رویداد: 33117
17 روز تا برگزاری
17 مهر 98      09 October 2019
جهان

روز جهانی بینایی [ دومین پنج شنبه October ] - مهر 98

کد رویداد: 33119
18 روز تا برگزاری
18 مهر 98      10 October 2019
جهان

روز جهانی دختر [ 11 October ] - مهر 98

کد رویداد: 33107
19 روز تا برگزاری
19 مهر 98      11 October 2019
جهان

روز جهانی استاندارد [ 14 October ] - مهر 98

کد رویداد: 33109
22 روز تا برگزاری
22 مهر 98      14 October 2019
جهان

روز جهانی عصای سفید [ 15 October ] - مهر 98

کد رویداد: 33110
23 روز تا برگزاری
23 مهر 98      15 October 2019
جهان

روز جهانی و ملی مبارزه با سل { 15 اکتبر } - مهر 98

کد رویداد: 33120
23 روز تا برگزاری
23 مهر 98      15 October 2019
جهان

روز جهانی غذا [ 16 October ] - مهر 98

کد رویداد: 33111
24 روز تا برگزاری
24 مهر 98      16 October 2019
جهان

روز جهانی ریشه کنی فقر [ 17 October ] - مهر 98

کد رویداد: 33112
25 روز تا برگزاری
25 مهر 98      17 October 2019
جهان

روز جهانی پوکی استخوان{ 20 اکتبر } - مهر 98

کد رویداد: 33123
28 روز تا برگزاری
28 مهر 98      20 October 2019
جهان

روز جهاني ديابت - آبان 98

کد رویداد: 33380
53 روز تا برگزاری
23 آبان 98      14 November 2019
جهان

روز جهانی فلسفه [ 15 November ] - آبان 98

کد رویداد: 33383
54 روز تا برگزاری
24 آبان 98      15 November 2019
جهان

روز جهانی کودک [ 20 November ] - آبان 98

کد رویداد: 33384
59 روز تا برگزاری
29 آبان 98      20 November 2019
جهان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.