SliderSliderSlider

 

اخبار و رویدادهای جهان

لیست اخبار و رویدادهای جهان | تقویم اخبار و رویدادهای جهان | تاریخ اخبار و رویدادهای جهان
اخبار و رویداد جهان ، محل، مکان و زمان برگزاری اخبار و رویدادهای جهان ، اخبار شروع و پایان اخبار و رویدادهای جهان
اطلاع از اخبار و رویدادهای جهان ، سایت رسمی اطلاعات اخبار و رویدادهای جهان
لیست اخبار و رویدادهای جهان در سال 1398 و 1399 و 1400، اخبار و رویدادهای بین المللی جهان 2019 و 2020 و 2021

جشن خام خواری ؛ ایران - تیر 98

کد رویداد: 31795
9 روز تا برگزاری
15 تیر 98      06 July 2019
جهان

روز جهاني جمعیت ؛11 ژوئیه - تیر 98

کد رویداد: 31799
14 روز تا برگزاری
20 تیر 98      11 July 2019
جهان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.