لیست همایش های آسیا | تقویم همایش های آسیا | تاریخ همایش های آسیا
SliderSliderSlider

 

لیست همایش های آسیا | تقویم همایش های آسیا | تاریخ همایش های آسیا

لیست همایش های آسیا | تقویم همایش های آسیا | تاریخ همایش های آسیا
همایش آسیا ، محل، مکان و زمان برگزاری همایش های آسیا ، اخبار شروع و پایان همایش های آسیا
اطلاع از همایش های آسیا ، سایت رسمی اطلاعات همایش های آسیا
لیست همایش های آسیا در سال 96 و 97 و 98، همایش های بین المللی آسیا 2017 و 2018 و 2019

همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو ؛تبریز - مرداد 97

کد رویداد: 26270
در حال برگزاری (0 روز تا پایان)
24 مرداد 97      15 August 2018
تبریز

همایش تحول فردی و سازمانی ؛تهران - مرداد 97

کد رویداد: 28268
1 روز تا برگزاری
26 مرداد 97      17 August 2018
تهران

همایش بین المللی تحول فردی و سازمانی با نیک وویچیچ در ایران ؛تهران - مرداد 97

کد رویداد: 28325
1 روز تا برگزاری
26 مرداد 97      17 August 2018
تهران

همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ؛تهران - مرداد 97

کد رویداد: 26718
5 روز تا برگزاری
30 مرداد 97      21 August 2018
تهران

همایش مدیریت انرژی مجلسی ؛اصفهان - شهریور 97

کد رویداد: 27213
7 روز تا برگزاری
شهریور 97      August 2018
اصفهان

همایش توسعه همکاری های علمی در زمینه علوم صنایع غذایی، کشاورزی و محیط زیست ؛مشهد - شهریور 97

کد رویداد: 27814
8 روز تا برگزاری
02 شهریور 97      24 August 2018
مشهد

همایش کاربردهای فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز؛تهران -شهریور 97

کد رویداد: 24066
19 روز تا برگزاری
13 شهریور 97      04 September 2018
تهران

همایش مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ؛کرمان - 97

کد رویداد: 25787
19 روز تا برگزاری
13 شهریور 97      04 September 2018
کرمان

همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین افق های پیش رو ؛تهران - شهریور 97

کد رویداد: 27136
20 روز تا برگزاری
14 شهریور 97      05 September 2018
تهران

همایش مدیریت، اقتصاد و علوم تربیتی ؛تهران - شهریور 97

کد رویداد: 27460
20 روز تا برگزاری
14 شهریور 97      05 September 2018
تهران

همایش ملی مفاخر تجارت و مدیریت در حمایت از کالای ایرانی ؛تهران - شهریور 97

کد رویداد: 27566
21 روز تا برگزاری
15 شهریور 97      06 September 2018
تهران

همایش فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری مدیریت شهری ؛مشهد - شهریور 97

کد رویداد: 28448
21 روز تا برگزاری
15 شهریور 97      06 September 2018
مشهد

همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران ؛تهران - 97

کد رویداد: 25506
47 روز تا برگزاری
10 مهر 97      02 October 2018
تهران

همایش اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی ؛زاهدان - مهر 97

کد رویداد: 27772
63 روز تا برگزاری
26 مهر 97      18 October 2018
زاهدان

همایش انجمن رسوب شناسی ایران؛ زنجان - آبان 97

کد رویداد: 26500
69 روز تا برگزاری
02 آبان 97      24 October 2018
زنجان

همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ؛اهواز - آبان 97

کد رویداد: 27906
70 روز تا برگزاری
03 آبان 97      25 October 2018
اهواز

دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ؛اهواز -آبان 97

کد رویداد: 28242
70 روز تا برگزاری
03 آبان 97      25 October 2018
اهواز

همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران ؛تهران بوستان گفتگو - آبان 97

کد رویداد: 27567
80 روز تا برگزاری
13 آبان 97      04 November 2018
تهران

کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتی ؛اصفهان - 97

کد رویداد: 25788
89 روز تا برگزاری
22 آبان 97      13 November 2018
اصفهان

همایش پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 28347
90 روز تا برگزاری
23 آبان 97      14 November 2018
تهران

همایش پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی) ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 28447
90 روز تا برگزاری
23 آبان 97      14 November 2018
تهران

همایش زعفران ؛تربت حیدریه - آبان 97

کد رویداد: 28013
90 روز تا برگزاری
23 آبان 97      14 November 2018
استان خراسان رضوی

همایش سالمندی درایران ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 26019
95 روز تا برگزاری
28 آبان 97      19 November 2018
تهران

همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار ؛تهران - آبان 97

کد رویداد: 26048
97 روز تا برگزاری
30 آبان 97      21 November 2018
تهران

همایش دانشجویی بررسی فرهنگ و سلامت از منظر قران و حدیث ؛تهران - آذر 97

کد رویداد: 27316
105 روز تا برگزاری
08 آذر 97      29 November 2018
تهران

دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند ؛تهران - آذر 97

کد رویداد: 28531
116 روز تا برگزاری
19 آذر 97      10 December 2018
تهران

همایش محیط زیست , انرژی و منابع طبیعی پایدار ؛تهران - دی 97

کد رویداد: 28118
146 روز تا برگزاری
19 دی 97      09 January 2019
تهران

همایش کتاب سال بانوان ؛قم - اسفند 97

کد رویداد: 28323
188 روز تا برگزاری
اسفند 97      February 2019
قم

همایش ملاقات کوانتومی ؛تهران - مرداد 97

کد رویداد: 28420
2 روز تا برگزاری
27 مرداد 97      18 August 2018
تهران

همایش دکتر داود محمدی ؛ تهران - مرداد 97

کد رویداد: 28371
5 روز تا برگزاری
30 مرداد 97      21 August 2018
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.