SliderSliderSlider

 

لیست جشنواره های شیراز | تقویم جشنواره های شیراز | تاریخ جشنواره های شیراز

لیست جشنواره های شیراز | تقویم جشنواره های شیراز | تاریخ جشنواره های شیراز
جشنواره شیراز ، محل، مکان و زمان برگزاری جشنواره های شیراز ، اخبار شروع و پایان جشنواره های شیراز
اطلاع از جشنواره های شیراز ، سایت رسمی اطلاعات جشنواره های شیراز
لیست جشنواره های شیراز در سال 1398 و 1399 و 1400، جشنواره های بین المللی شیراز 2019 و 2020 و 2021

جشنواره جوان خوارزمی ؛شیراز - بهار و تابستان 98

کد رویداد: 31610
در حال برگزاری (35 روز تا پایان)
01 فروردين 98      21 March 2019
شیراز

جشنواره خوارزمی ؛شیراز - بهار و تابستان 98

کد رویداد: 31609
در حال برگزاری (66 روز تا پایان)
01 ارديبهشت 98      21 April 2019
شیراز

جشنواره روشنایی، نورپردازی و چراغ های تزیینی ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 31531
93 روز تا برگزاری
26 شهریور 98      17 September 2019
شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.