SliderSliderSlider

 

کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی

لیست کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی | تقویم کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی | تاریخ کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی
کنفرانس تحصیلات و امور آموزشی ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی
اطلاع از کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی ، سایت رسمی کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی ، اطلاعات کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی 94 و 95
لیست کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی در سال 96 و 97 و 98، کنفرانس های بین المللی تحصیلات و امور آموزشی 2017 و 2018 و 2019

کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی ؛تفلیس - اردیبهشت 98

کد رویداد: 29341
17 روز تا برگزاری
17 ارديبهشت 98      07 May 2019
گرجستان

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.