SliderSliderSlider

 

کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی

لیست کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی | تقویم کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی | تاریخ کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی
کنفرانس تحصیلات و امور آموزشی ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی
اطلاع از کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی ، سایت رسمی کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی ، اطلاعات کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی 98 و 99
لیست کنفرانس های تحصیلات و امور آموزشی در سال 1398 و 1399 و 1400، کنفرانس های بین المللی تحصیلات و امور آموزشی 2019 و 2020 و 2021

کنفرانس ارزیابی و پژوهش های نوین در آموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 33128
1 روز تا برگزاری
27 شهریور 98      18 September 2019
شیراز

کنفرانس یافته های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی ؛شیراز - شهریور 98

کد رویداد: 33232
3 روز تا برگزاری
29 شهریور 98      20 September 2019
شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.