SliderSliderSlider

 

کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری

لیست کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری | تقویم کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری | تاریخ کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری
کنفرانس شهرسازی، عمران و معماری ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری
اطلاع از کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری ، سایت رسمی کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری ، اطلاعات کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری 98 و 99
لیست کنفرانس های شهرسازی، عمران و معماری در سال 1398 و 1399 و 1400، کنفرانس های بین المللی شهرسازی، عمران و معماری 2019 و 2020 و 2021

کنفرانس عمران،معماری و مدیریت شهری ؛تفلیس - مهر 98

کد رویداد: 31765
115 روز تا برگزاری
17 مهر 98      09 October 2019
گرجستان

کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران ؛تهران - دی 98

کد رویداد: 30682
213 روز تا برگزاری
25 دی 98      15 January 2020
تهران

کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه ؛تهران - دی 98

کد رویداد: 30681
213 روز تا برگزاری
25 دی 98      15 January 2020
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.