SliderSliderSlider

 

جشنواره های تحصیلات و امور آموزشی

لیست جشنواره های تحصیلات و امور آموزشی | تقویم جشنواره های تحصیلات و امور آموزشی | تاریخ جشنواره های تحصیلات و امور آموزشی
جشنواره تحصیلات و امور آموزشی ، زمان ، مکان و محل برگزاری جشنواره های تحصیلات و امور آموزشی ، اخبار شروع و پایان جشنواره های تحصیلات و امور آموزشی
اطلاع از جشنواره های تحصیلات و امور آموزشی ، سایت رسمی جشنواره های تحصیلات و امور آموزشی ، اطلاعات جشنواره های تحصیلات و امور آموزشی 98 و 99
لیست جشنواره های تحصیلات و امور آموزشی در سال 1398 و 1399 و 1400، جشنواره های بین المللی تحصیلات و امور آموزشی 2019 و 2020 و 2021

جشنواره جوان خوارزمی ؛شیراز - بهار و تابستان 98

کد رویداد: 31610
در حال برگزاری (36 روز تا پایان)
01 فروردين 98      21 March 2019
شیراز

جشنواره خوارزمی ؛شیراز - بهار و تابستان 98

کد رویداد: 31609
در حال برگزاری (67 روز تا پایان)
01 ارديبهشت 98      21 April 2019
شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.