SliderSliderSlider

 

مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی کیش

لیست مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی کیش | تقویم مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی کیش | تاریخ مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی کیش
مراسم هنر،سینما، تئاتر و موسیقی کیش ، زمان ، مکان و محل برگزاری مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی کیش ، اخبار شروع و پایان مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی کیش
اطلاع از مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی کیش ، سایت رسمی مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی کیش ، اطلاعات مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی کیش 98 و 99
لیست مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی کیش در سال 1398 و 1399 و 1400، مراسم های بین المللی هنر،سینما، تئاتر و موسیقی کیش 2019 و 2020 و 2021

کنسرت وحید حاجی تبار ؛کیش - آذر 98

کد رویداد: 33458
10 روز تا برگزاری
07 آذر 98      28 November 2019
کیش

کنسرت مهدی احمدوند ؛ کیش - آذر 98

کد رویداد: 33615
24 روز تا برگزاری
21 آذر 98      12 December 2019
کیش

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.