SliderSliderSlider

 

مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی

لیست مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی | تقویم مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی | تاریخ مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی
مراسم هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی ، زمان ، مکان و محل برگزاری مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی ، اخبار شروع و پایان مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی
اطلاع از مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی ، سایت رسمی مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی ، اطلاعات مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی 98 و 99
لیست مراسم های هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی در سال 1398 و 1399 و 1400، مراسم های بین المللی هنر،سینما، تئاتر و موسیقی استان مرکزی 2019 و 2020 و 2021

کنسرت علیرضا قربانی ؛اراک - بهمن 98

کد رویداد: 34124
4 روز تا برگزاری
11 بهمن 98      31 January 2020
اراک

کنسرت محمدرضا گلزار؛اراک - بهمن 98

کد رویداد: 34668
5 روز تا برگزاری
12 بهمن 98      01 February 2020
اراک

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.