SliderSliderSlider

 

کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی شیراز

لیست کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی شیراز | تقویم کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی شیراز | تاریخ کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی شیراز
کنفرانس انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی شیراز ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی شیراز ، اخبار شروع و پایان کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی شیراز
اطلاع از کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی شیراز ، سایت رسمی کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی شیراز ، اطلاعات کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی شیراز 98 و 99
لیست کنفرانس های انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی شیراز در سال 1398 و 1399 و 1400، کنفرانس های بین المللی انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی شیراز 2019 و 2020 و 2021

کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی ؛شیراز - آبان 98

کد رویداد: 33353
6 روز تا برگزاری
02 آبان 98      24 October 2019
شیراز

کنفرانس تحقیقات نوین در علوم و مهندسی شیمی و پلیمر ؛شیراز - آبان 98

کد رویداد: 33397
6 روز تا برگزاری
02 آبان 98      24 October 2019
شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.