SliderSliderSlider

 

کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه تهران

لیست کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه تهران | تقویم کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه تهران | تاریخ کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه تهران
کنگره فنی مهندسی و علوم پایه تهران ، زمان ، مکان و محل برگزاری کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه تهران ، اخبار شروع و پایان کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه تهران
اطلاع از کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه تهران ، سایت رسمی کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه تهران ، اطلاعات کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه تهران 94 و 95
لیست کنگره های فنی مهندسی و علوم پایه تهران در سال 96 و 97 و 98، کنگره های بین المللی فنی مهندسی و علوم پایه تهران 2017 و 2018 و 2019

کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ؛تهران - مهر 97

کد رویداد: 27078
71 روز تا برگزاری
04 مهر 97      26 September 2018
تهران

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.