SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های مد، پوشاک و صنایع نساجی آذربایجان غربی

لیست نمایشگاه های مد، پوشاک و صنایع نساجی آذربایجان غربی | تقویم نمایشگاه های مد، پوشاک و صنایع نساجی آذربایجان غربی | تاریخ نمایشگاه های مد، پوشاک و صنایع نساجی آذربایجان غربی
نمایشگاه مد، پوشاک و صنایع نساجی آذربایجان غربی ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های مد، پوشاک و صنایع نساجی آذربایجان غربی ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های مد، پوشاک و صنایع نساجی آذربایجان غربی
اطلاع از نمایشگاه های مد، پوشاک و صنایع نساجی آذربایجان غربی ، سایت رسمی نمایشگاه های مد، پوشاک و صنایع نساجی آذربایجان غربی ، اطلاعات نمایشگاه های مد، پوشاک و صنایع نساجی آذربایجان غربی 98 و 99
لیست نمایشگاه های مد، پوشاک و صنایع نساجی آذربایجان غربی در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی مد، پوشاک و صنایع نساجی آذربایجان غربی 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه نوشت افزار و بازگشایی مدارس، پوشاک، کیف و کفش و مواد غذایی؛ میاندوآب - شهریور و مهر 98

کد رویداد: 32164
در حال برگزاری (2 روز تا پایان)
20 شهریور 98      11 September 2019
آذربایجان غربی

نمایشگاه فرش و منسوجات ؛ارومیه - مهر و آبان 98

کد رویداد: 33231
29 روز تا برگزاری
29 مهر 98      21 October 2019
ارومیه

نمایشگاه کیف، کفش و پوشاک ؛ میاندوآب - اسفند 98

کد رویداد: 32173
155 روز تا برگزاری
05 اسفند 98      24 February 2020
آذربایجان غربی

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.