SliderSliderSlider

 

نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی شیراز

لیست نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی شیراز | تقویم نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی شیراز | تاریخ نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی شیراز
نمایشگاه محیط زیست و منابع طبیعی شیراز ، زمان ، مکان و محل برگزاری نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی شیراز ، اخبار شروع و پایان نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی شیراز
اطلاع از نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی شیراز ، سایت رسمی نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی شیراز ، اطلاعات نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی شیراز 98 و 99
لیست نمایشگاه های محیط زیست و منابع طبیعی شیراز در سال 1398 و 1399 و 1400، نمایشگاه های بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی شیراز 2019 و 2020 و 2021

نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت ؛شیراز - مهر 98

کد رویداد: 31998
31 روز تا برگزاری
03 مهر 98      25 September 2019
شیراز

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی ؛شیراز - مهر 98

کد رویداد: 31999
31 روز تا برگزاری
03 مهر 98      25 September 2019
شیراز

نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه ای؛شیراز - بهمن 98

کد رویداد: 32050
156 روز تا برگزاری
08 بهمن 98      28 January 2020
شیراز

نمایشگاه گیاهان دارویی ؛شیراز - بهمن 98

کد رویداد: 32051
156 روز تا برگزاری
08 بهمن 98      28 January 2020
شیراز

نمایشگاه شیلات ، آبزیان ، ماهی های تزئینی و صنایع وابسته؛شیراز - بهمن 98

کد رویداد: 32054
168 روز تا برگزاری
20 بهمن 98      09 February 2020
شیراز

تذکر: قبل از هرگونه برنامه ریزی برای حضور و یا اقدامی در رابطه با رویدادها، از مسئولین برگزاری، صحت اطلاعات مورد نظر، شامل زمان، مکان و جزئیات مربوطه را پیگیری نمایید.